Oznámení změny koncepce

Oznámení změny koncepce

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního rogramu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“.   Ke koncepci je možné zaslat písemné vyjádření do 20 dnů od zveřejnění informace na úřední desce  MHMP.

Do oznámení lze nahlédnout v informačním systému SEA na www.portal.cenia.cz/eiasea/wiew/SEA100_koncepce pod kódem záměru MZP258K nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

revize č. 2 Operačního programu Praha – Pól růstu čr 2014 – 2020: 

revize-c_2-opracnihoprogramu-praha_pol-rustu-cr-2014_2020

zahajeni-zjistovaciho-rizeni-ke-koncepci-praha-pol-rustu

 

Prev Sobota s hrabětem Teleke z Tölökö a westernová neděle s Limonádovým Joem a Tornádo Lou
Next Pozor! Na téměř dva roky se chystají velké uzavírky!