Pár slov o postní době

Pár slov o postní době

Na přelomu února a března vstupujeme v tomto roce 2022 do postní doby.

Možná je vhodný čas na to, připomenout si, o co vlastně v postní době jde, co znamená ten čtyřicetidenní cyklus, který se uzavírá velikonočními svátky.

Čtyřicítka je číslem obnovy.

Potopa trvá čtyřicet dní. Za čtyřicet dní vezme za své všechno, co se staví proti skutečnému lidství, aby tak člověk mohl být jakoby znovuzrozen.

Mojžíš zůstane po čtyřicet dní na vrcholku hory Sinaj. Postem se připravuje na setkání s Bohem, který mu tam nahoře předá Desatero. Tento čas na posvátné hoře Mojžíše promění a on se vrací dolů do údolí jako zářící člověk.

Po čtyřicet let putuje Izrael pouští, než dorazí do zaslíbené země. Čtyřiceti let je zapotřebí k tomu, aby se člověk dokázal vymanit z otroctví starých životních vzorců a vstoupil do země, kde se stane zcela a beze zbytku sebou samým.

Čtyřicet dnů putuje Eliáš pouští, aby se na hoře Choréb mohl setkat s Bohem. Také on se při tom postí a otevře se natolik, že dokáže vnímat Boha v mlčení.

Po Jonášově kázání se Ninivští po čtyřicet dní kají, aby si vyprosili Boží smilování.

A konečně i Ježíš se na poušti čtyřicet dní postí, aby odrazil ďáblovo pokoušení.

K postu patří tyto praktiky: Modlitba, půst a almužna.

Modlitba – má být pravidelnější a vydatnější modlitbou, abychom se více otevřeli Bohu a mohli ho požádat o osvícení a o jeho sílu.

Půst – od čehokoliv, je prověřením každodenního života co je opotřebované, unavené, co by mělo být vyměněno, nahrazeno něčím jiným.

Almužna  – podělení se s ostatními, což předpokládá překontrolování svých potřeb a požadavků a odřeknutí si dvou, tří nadbytečných, ale třeba i užitečných věcí.

Postní doba je tedy vybídnutím, ale i pomocí k obnovení našeho vztahu k Bohu, k bližním a k sobě samému. Je přiblížením se k dobrým a moudrým Božím záměrům.

Eva Cudlínová, husitská farářka

 

 

Prev CNG PLNICÍ STANICE V AREÁLU P3 PARK HORNÍ POČERNICE
Next Březen v Mumraji