Park „Houslový klíč – Jizbická“ – II. etapa

Park „Houslový klíč – Jizbická“ – II. etapa

V letošním roce byla realizována I. etapa stavby v rozsahu vybudování sítě cest zajišťujících prostupnost územím, včetně vybudování nástupní rampy od bytových domů Canaba, veřejného osvětlení a rozvodů vody.

Na síť cest dále navazuje program parku, který zahrnuje základní mobiliář – tj. lavičky, odpadkové koše, prameníky (pítka), které byly instalovány jako součást I. etapy.   V rámci II. etapy by mělo být postupně vybudováno mimo jiné vybavení pro venkovní grilování a ohniště,  přírodní sestavy dětských herních prvků, venkovní posilovna se cvičebními prvky pro dospělé, psí hřiště s agility prvky a další prvky z přírodních materiálů pro venkovní aktivity. Realizace II. etapy byla vždy odvislá od možnosti získání dotačních zdrojů do rozpočtu naší městské části. V průběhu III. čtvrtletí letošního roku se podařilo získat účelovou dotaci ve výši 4 mil. korun z rozpočtu MHMP, která nám umožní zahájit II. etapu stavby v rozsahu vybudování dětského hřiště pro nejmenší, kde budou houpačky, prolézačky, prvky v písku i skákací zvukový polštář, dále boulderovou stěnu pro vyžití větších dětí a nezapomněli jsme ani na psí hřiště s agility prvky. Bližší specifikace těchto prvků je zřejmá z přiloženého výkresu. Naší snahou je,  abychom ještě do konce letošního roku na základě výběrového řízení uzavřeli smlouvu o dílo na uvedený rozsah prací s termínem realizace v roce 2021.

starosta_aktuality_Park Jizbická

Petr Měšťan, starosta

Prev Nový obraz na Stoliňské
Next INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY