PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM JIZBICKÁ

PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM JIZBICKÁ

Často se nás ptáte na další osud očekávaného parku Houslový klíč v Jizbické ulici. Přinášíme proto souhrn posledních informací. Jak už víte, do dřívějšího zadávacího řízení byly uplatněny námitky jedním z uchazečů a věc řešil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

V únoru 2019 Rada MČ Praha 20 schválila opakované vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce – „Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická.“

Jedná se o první etapu, v jejímž rámci se vybudují především stavební objekty – pěší komunikace, opěrná zeď, oplocení, vodovodní přípojka včetně napojení pítek, veřejné osvětlení, vsakovací průlehy a provedou se krajinářské a vegetační úpravy.

 

Součástí první etapy ještě není dodávka a instalace jednotlivých herních prvků. Předpokládaný termín realizace zakázky je uveden v zadávací dokumentaci 7/2019 – 12/2019.  Vzhledem k tomu, že lhůta plnění díla je jedním z hodnotících kritérií, vzejde skutečný termín realizace z nabídky vítězného uchazeče, bude uveden ve smlouvě o dílo a samozřejmě vás s ním včas seznámíme.

nahled

 

 

Prev SETKÁNÍ U POLYTECHBUSU
Next Barevní běžci z Horních Počernic