PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

CO TO JE?

Je to jedna z forem zapojování veřejnosti do rozvoje městské části. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé městské části (dále jen MČ Praha 20) či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci určitého, veřejností navrženého, projektu. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků MČ Praha 20.

KDY BYL POPRVÉ REALIZOVÁN V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?

V roce 2016 pilotně vyzkoušen s žáky místních základních škol. Od roku 2017 mohou podávat projekty všichni občané MČ Praha 20. Letošní ročník je již sedmým pokračováním spolupráce s občany při zlepšování kvality jejich života a místního prostředí.

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

Proces je rozdělen do několika fází:

 1. Občané podávají projekty.
 2. Kontrola ze strany MČ Praha 20 a případná úprava projektů.
 • Prezentace projektů na Zastupitelstvu MČ Praha 20.
 1. Hlasování elektronickou formou pomocí ankety.
 2. Realizace projektů.

CO VŠE SE JIŽ PODAŘILO ZREALIZOVAT?

 • Boulderová stěna ve sportovním areálu FZŠ Chodovická
 • Pumptrack
 • Park pozvání před ZŠ Ratibořická
 • Veselé počernické chodníky
 • Venkovní trampolíny
 • Cyklo servisní stanice
 • Nová fasáda knihovny
 • Matematická kostka na Chvalech

Dále vznikly nápady, které sice nevyhrály, ale přesto se posléze realizovaly, např. odclonění komunálního odpadu nebo revitalizace pomníku obětem 2. světové války, parkourové hřiště.

Pokud máte nápad, nebojte se nám ho představit, třeba se stane dalším projektem v pořadí, který přispěje k radosti.

Všechny důležité informace jsou k dispozici na: www.pocernice.cz v záložce Participativní rozpočet.

Participativní_rozpocet_2023_A4_v1

Prev ROKYTKA zve na sborový koncert ve Chvalské stodole
Next Březen v duchu zahraničních cest