Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse

Investicemi na přání je označována participativní část rozpočtu, o které rozhodují svými nápady a hlasy sami občané. Návrh rozpočtu naší městské části na rok 2017 počítá pro tyto investice s jedním milionem korun. Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat. Dává jim možnost rozhodovat o tom, na co budou peníze použity. Pokud je participativní rozpočtování založeno na vzájemné důvěře, má z něho prospěch místní samospráva a především pak občané.

 

Demokracie v praxi

Metoda, jakým způsobem zapojit občany do rozhodování o využití části rozpočtu, je v našem prostředí v začátcích. Proto jsme se v minulém roce rozhodli ověřit si její praktické využití s menší částkou a nabídli k participaci 100 tisíc korun žákům základních škol. Nabídku využili beze zbytku, překvapili mimořádnou aktivitou, neotřelými nápady i jejich zpracováním. Národní síť zdravých měst ČR ocenila společnou práci razítkem Dobrá praxe. (více v HPZ  červen 2016)

participatni_schuzka-na-zamku-%28akteri-participativniho-rozpoctovani-ze-zs%29

 

Učme se spolupracovat

Spolupráce se školami se daří také na úrovni pořádání osvětových akcí. Jedná se například o Den Země, osvětu v oblasti životního prostředí, kterou společně s MČ organizuje zejména Ekoškola Ratibořická, nebo Počernice v pohybu, osvětu v oblasti zdravého životního stylu, jejímž spolupořadatelem je FZŠ Chodovická a ZŠ Stoliňská, spolupracují na ní tělovýchovné spolky a občané, v minulém roce také s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

Další akce S kolem bezpečně na prázdniny se věnuje bezpečnosti dětí jako účastníků dopravy a spolupořádá ji ZŠ Stoliňská na Chvalech. Formanské slavnosti zase úspěšně propojují všechny generace a sociální skupiny hornopočernických občanů, posilují vztah k tradicím, nabízejí ukázky řemesel a rukodělné práce. Pořadatelem je městská část Praha 20 (letos nově ve spolupráci se Střediskem křesťanské pomoci HoPo v areálu Evangelické církve metodistické na Křovinově náměstí), stejně jako u Veřejného fóra-10 problémů, kde mají občané příležitost sdělit své názory, upozornit na nejnaléhavější problémy a navrhnout způsob jejich řešení.

participatni_pocernice-v-pohybu

 

Profesionální vedení

Neúnavnou iniciátorkou a realizátorkou většiny aktivit v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda 21 je koordinátorka Lenka Tomsová. Za největší přínos zapojení Horních Počernic do asociace NSZM ČR považuje důraz na kvalitu řízení, prohloubení spolupráce s veřejností a nastoupení cesty udržitelného rozvoje. Patří sem nejen výše popsané participativní rozpočtování, ale také sebehodnocení městské části a audity udržitelného rozvoje. V roce 2016 byl jako první zpracován audit Kultura a místní tradice, který byl schválen pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Poctivě zpracovaný audit je klíčovým materiálem pro zjištění nedostatků a startovní čárou pro zlepšení. V roce 2017 se připravují audity udržitelného rozvoje v dalších devíti oblastech. Zásadním rozhodnutím pro nás bylo zapojení městské části do projektu Národní sítě zdravých měst ČR Integrace systémů řízení kvality v obcích a městských částech. Portfolio doporučení pro integraci metod řízení kvality bude v praxi znamenat zavedení moderních metod řízení a nastavení vhodných postupů „na míru“. Naše pracovní skupina už absolvovala úvodní workshop.

 

Skokan roku

Za aktivní přístup k řešení problémů udržitelného rozvoje, inovaci v participativním rozpočtování a snahu o prohloubení spolupráce s veřejností získala MČ Praha 20 ocenění Skokan roku. Cenu převzala starostka Hana Moravcová na celostátní konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR v prosinci 2016.

participatni_predani-titulu-skokan-roku

 

Hana Čížková

Prev Večery Chval
Next Poděkování za adventní koncert i celý rok!

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment