Pečovatelská péče uleví seniorům

Pečovatelská péče uleví seniorům

V době pandemie jsme si více než jindy uvědomili, jak je důležité pomáhat, obzvláště starším lidem. Ne vždy však tuto pomoc zvládneme sami, a ne vždy má senior v blízkém okolí lidi, kteří by mu pomohli. To však dokáže zajistit pečovatelská služba, která pomůže nejen seniorům, ale i lidem s handicapem – například s nákupem, hygienou, léky, úklidem… Důležité je nebát se a hlavně nestydět se o pomoc si říct.

O pečovatelské službě jsme si povídaly s Ing. Monikou Brzkovskou, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství.

Součástí Odboru sociálních věcí a školství, jehož jste vedoucí, je také pečovatelská služba. Můžete nám tuto službu krátce představit?

Naše pečovatelská služba je registrovaná terénní sociální služba, která je poskytována na území Městské části Praha 20 v domácnosti uživatele, nebo v jeho přirozeném sociálním prostředí. V případě nutných pochůzek a doprovodů je možné službu poskytovat i mimo MČ Praha 20.

Pečovatelskou službu poskytujeme osobám, nebo rodinám s dětmi, které z důvodu věku, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých osob, ale zároveň chtějí žít i nadále ve svých domovech. Nastavení rozsahu pomoci, kterou pečovatelská služba poskytuje, je ale velmi individuální, prostě přesně podle toho, co konkrétní člověk nezvládne a co právě potřebuje.

O koho se nejčastěji pečovatelská služba stará?

Okruh osob, o které se staráme, je dost široký. Našimi uživateli jsou převážně senioři, ale poskytujeme péči i mladším lidem se zdravotním postižením, případně rodinám s dětmi, které potřebují podporu dalších osob. Naši uživatelé mají problém zajistit si některé životní potřeby, například dojít si na nákup, uvařit si jídlo, dojít si k lékaři, nebo si zajistit potřebné léky.  Máme uživatele, kteří potřebují naši pomoc několikrát denně, uživatele v jejichž péči se střídáme s jejich rodinou, ale i uživatele, kteří potřebují pomoc pouze jednou týdně. Vždy záleží na domluvě a potřebách uživatele.

Co všechno je tedy schopná pečovatelská služba zajistit?

Naše služba poskytuje takové úkony pomoci, které člověku umožní zůstat ve svém prostředí, i když už sám vše úplně nezvládne.  Poskytujeme lidem pomoc s osobní hygienou, s oblékáním, s podáváním jídla a pití, se základní péčí o vlasy, s údržbou domácnosti, s nákupy, pochůzkami, s praním a žehlením prádla, s doprovody k lékaři nebo na procházky a další. Vždy ale rozsah pomoci dohodne sociální pracovnice přímo se zájemcem tak, aby byla poskytovaná péče „ušita na míru“ konkrétního uživatele.

Platí se za poskytování pečovatelské služby? 

Ano, pečovatelská služba je placenou službou. K úhradě této služby slouží příspěvek na péči, vyplácený Úřadem práce ČR. Ceník je zveřejněn na webu městské části, případně k dostání na odboru.

Co má občan dělat, když potřebuje zajistit poskytování pečovatelské služby?

Stačí se obrátit na Úřad městské části Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství, kam je možné poslat žádost, nebo jen zatelefonovat sociální pracovnici pečovatelské služby na telefonní číslo 724 829 333. Sociální pracovnice poskytne základní informace o pečovatelské službě a po dohodě s žadatelem za ním dojde do jeho bydliště. Pokud si to žadatel přeje, je možné, aby u jednání byly osoby, kterým důvěřuje, nebo se o něj také starají.  Sociální pracovnice společně se zájemcem probere možnosti a způsoby poskytování pečovatelské služby, vysvětlí, jak získat příspěvek na péči a zodpoví i jiné dotazy související s životní situací zájemce.

Kdo bude péči občanovi přímo poskytovat?

Péči poskytují pečovatelky. Jsou to zaměstnanci našeho úřadu, profesí pracovníci v sociálních službách. Mohu říct, že na naše pečovatelky od našich uživatelů slyším vždy samou chválu, protože se dokáží vcítit do situace ostatních, není pro ně problém udělat něco navíc a mají velkou dávku empatie.  I jako tým fungují bezvadně. Všechny pečovatelky mají odborné vzdělání, které je zaměřeno na poskytování sociální služby a průběžně se vzdělávají na odborných seminářích, které jsou zaměřeny na témata jako je praktická péče o seniory, základy psychologie, základy vedení rozhovoru, asertivní jednání, komunikace s lidmi s demencí a podobně.

Nedá mi to se nezeptat, jak fungovala pečovatelská služba v posledním roce, kdy společnost sužovalo onemocnění covid -19? 

I v době pandemie jsme poskytovali pečovatelskou službu. Důraz byl kladen na zajištění bezpečnosti, ať už péče o naše uživatele, tak i pro výkon práce pečovatelek v terénu a zabezpečení nepřerušeného poskytování pečovatelské služby v době pandemie nemoci covid-19. Museli jsme zajistit dostatek ochranných pracovních pomůcek (roušky, respirátory, ochranné masky, gumové rukavice, návleky na obuv, ochranné covid obleky, štíty, brýle atd.), bylo třeba pečovatelky poučit, jak je používat, abychom byli  schopni bezpečně a kvalitně poskytnout péči i uživatelům, kteří onemocněli covid-19. Během pandemie jsme rovněž změnili způsob dodávání obědů, kdy jsme jídlonosiče trvale nahradili hygieničtějšími jednorázovými obaly. Nedílnou součástí naší práce bylo i informování uživatelů a jejich rodin, hledali jsme náhradní možnosti péče, dle aktuální epidemiologické situace jsme rozdělili pečovatelky do směn, aby nedošlo k situaci, kdy onemocní nemocí covid–19 naráz všechny pečovatelky.

Dovolte mi zde vyjádřit upřímný obdiv a velké díky našim pečovatelkám, jejich pracovnímu nasazení a jejich obětavosti. Nadšení, s jakým odvádějí svou práci v příznivých i nepříznivých časech je hodné následování a já jsem velice vděčná za to, jaký kolektiv pečovatelek zde máme. Zásluhu na tom má i jejich vedoucí, Mgr. Olga Švrčulová, která neváhá a zapojí se do jakékoliv činnosti, která je potřeba.

Co plánujete do budoucna?

V době pandemie jsme zaznamenali potřebu od našich uživatelů, abychom poskytovali péči i o víkendech a ve všední dny do večera. Na základě toho jsme se s vedením městské části dohodli, že v rámci zkvalitňování poskytované pečovatelské služby rozšíříme pracovní dny i dobu, abychom mohli vyhovět více uživatelům. Za to, že od 1. 9. 2021 plánujeme nabídnout našim občanům pečovatelskou službu s novou pracovní dobou, a to ve všední dny od 7.30 do 18.00 hodin a o víkendech od 7.30 do 16.00 hodin, patří velký dík i paní Evě Alexové, místostarostce, která má mimo jiné v gesci i sociální oblast, že náš záměr u vedení radnice podpořila a prosadila.

Lenka Bartáková, redaktorka

Prev Jak třídit odpad
Next Chvalská farnost ve spolupráci s Chvalským zámkem pořádá již osmý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily