Petr Měšťan: Největší prioritou je doprava se všemi negativními faktory

Petr Měšťan: Největší prioritou je doprava se všemi negativními faktory

Novým starostou Horních Počernic se 24. února stal Mgr. Petr Měšťan, který v zastupitelstvu působil již od roku 2010. Jaký byl přechod z dosavadního zaměstnání a jaké jsou jeho priority pro Horní Počernice?

 petr-mestan

Doposud jste působil jako zastupitel, jak velká je to změna od zastupitele k funkci starosty?

Dost zásadní. Nepochybně existuje rozdíl mezi způsobem života zastupitele a způsobem života starosty. Zastupitel zpravidla působí na jednom, maximálně dvou úsecích činnosti. Objem práce, kterou musíte jako starosta zastat, je práce od rána do večera, bez osobního volna, kdy se ani na chvilku nezastavíte. Ať chcete nebo nechcete, okamžikem zvolení se z vás stává plánovač, projektant, konzultant, ekonom, právník, úředník, manažer… V tuto chvíli dělám něco naprosto nového, něco absolutně mimo svou komfortní zónu. Na pohodlnost a netečnost můžete rychle zapomenout.

 

Před zvolením jste pracoval ve školství. V jakých zaměstnáních a funkcích jste ještě působil?

Po vystudování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2003 jsem jako učitel druhého stupně nastoupil na Základní školu Ratibořická, ve které jsem jako dítě vyrůstal. Externě jsem působil i jako pedagog volnočasových aktivit při DDM Horní Počernice. Jako kandidát pravicového hnutí NHP (Nezávislé Horní Počernice) jsem se do politického dění v Horních Počernicích zapojil v roce 2010. V říjnu téhož roku jsem se v komunálních volbách stal členem obecního zastupitelstva. V roce 2014 a 2018 jako kandidát za hnutí NHP (Nezávislé Horní Počernice) s podporou ODS jsem svůj mandát obhájil. Politice se věnuji 10 let. Za tu dobu jsem se stal členem komise školství, členem a předsedou komise sportu a volnočasových aktiv.

 

Jak náročné bylo najednou ze dne na den opustit školu a stát se starostou?

Tuto odpověď bych raději nechal na své kolegyně učitelky a kolegy učitele i na vedení školy. Oni stáli před otázkou kým mě nahradit, kdo za mne bude suplovat, jaká rizika přinese případné nahrazení někým nezkušeným atd. Pravda je taková, že mnozí z nich byli v šoku, když jsem jim oznámil, že jsem zvolen starostou. Ale snažil jsem se vedení školy pomoci najít za sebe náhradu, aby výuka netrpěla.

 

Jaké budou vaše nejbližší kroky v čele MČ Praha 20?

Musím říci, že na nějaké dlouhé seznamování s povinnostmi starosty nebyl a není čas. Nastoupil jsem do rozjetého vlaku, chod obce i obecního úřadu je stabilní a dosud mě nic nepřekvapilo. Doufám, že nepřekvapí ani později.

 

Nastanou v chodu úřadu nějaké změny?

Úřad sám o sobě funguje jako dobře jdoucí hodiny, plynule a rytmicky. Na radnici jsem nenastoupil proto, abych něco boural, ukvapeně něco měnil. Všechny případné záměry změn musí projít důkladnou, koncepční analýzou a diskusí. Chci se spoléhat na odborná stanoviska, tzn. občany zapojené do práce komisí rady a výborů zastupitelstva.

 

Jaké jsou vaše priority v nové funkci pro tento rok?

Asi největší prioritou je doprava se všemi negativními faktory. Problémy s dopravou řeší snad všechny pražské městské části, zvláště kvůli rychle rostoucí výstavbě v posledních letech. Nejhůře jsou na tom okrajové městské části, přes které míří velká skupina obyvatel Středočeského kraje, kteří migrují do Prahy za prací. Tady je potřeba usilovně pracovat na prosazení řešení, jejichž realizace je převážně v rukou jiných subjektů než obecních úřadů. Jako např. ŘSD, Ministerstva dopravy, Magistrátu hl. m. Prahy, Technické správy komunikací. Co mohu ovlivnit a prosadit je zásadní zlepšení vztahu k významným vlastníkům pozemků i dalších nemovitostí, i investorům větších záměrů. Dále považuji za nutné zlepšit vztah k podnikatelům a otevřít radnici veřejnosti. Komunikace, diskuse a aktivní výměna názorů jsou klíčové pro dobrou samosprávu v obci.

 petr-mestan-rodinna

V čem vidíte největší problémy Horních Počernic a máte pro ně řešení?

Nejpalčivějším problémem v Horních Počernicích je doprava, jak místní, tak průjezdní, konec konců i nadřazená – dálniční. Jsme obklíčeni dálniční sítí ze tří stran, přitom úseky kolem Prahy nemůžeme k cílové dopravě využít, neboť chybějí sjezdy a nájezdy z nadřazené sítě. Jedno z prvních jednání po našem nástupu na radnici jsme proto vedli s představitelem ŘSD. Na druhé straně jsou ale detailní řešení, která mohou pomoci zlepšit dopravní obslužnost Horních Počernic s výrazně nižšími náklady. Typickým příkladem je výstavba odbočovacího ramene před kruhovou křižovatkou v ul. Ve Žlíbku ve směru na Radonice. Důležitou finanční podporu je nutné investovat do sportu. Jisté je, že krytých sportovišť je v Horních Počernicích nedostatek. Tamní kluby a oddíly nemají dlouhodobě kde trénovat, a proto je zapotřebí s výstavbou nové sportovní haly neotálet a dotáhnout ji co nejdříve do konce.

 

Jak by měly podle Vás vypadat Horní Počernice v horizontu 5, 10 let?

Nemyslím si, že v tak krátkém horizontu lze obraz Horních Počernic výrazně změnit. Určitě bych ale chtěl naši městskou část zbavit nevzhledné ruiny, která nás už přes rok straší na křižovatce Jívanská-Náchodská. A také chci udělat všechno proto, aby občané Horních Počernic v lokalitě Ve Slavětíně mohli mít k dispozici řádnou kanalizaci, jako tomu je na ostatním území Horních Počernic. Jinak bych si samozřejmě přál, aby Horní Počernice byly bez jakéhokoliv časového omezení stále zdravě sebevědomé, prosperující, soudružné a respektující, kulturní, sportovní, bezpečné, moderní, zelené a zdravé.

 

Lenka Bartáková, redaktorka

Prev Jak se vyrovnat se svou psychikou během karantény?
Next Jak správně dezinfikovat v domácnosti?