Petr Růžička: Jsem velký počernický patriot

Petr Růžička: Jsem velký počernický patriot

Radní Petr Růžička je rodákem z Horních Počernic. Jeho praděda měl první koncesovaný elektrotechnický závod v Horních Počernicích, pomáhal během války a po ní svým sousedům a přátelům. Ochota pomáhat po generace neopadla, spíše naopak. Petr se celý život řídí mottem Dalajlámy: „Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.“ I proto si do své gesce radního vzal sociální věci, zdravotnictví a spolkovou činnost a snaží se všem kolem sebe pomoci.

 

Co Vás motivovalo vstoupit do komunální politiky?

 

Dlouhodobě jsem vnímal problémy svých blízkých a přátel, které jim „komplikují“ běžný život a o kterých jsem věděl, že by šly například jednoduše vyřešit. Proto mou motivací byla snaha posunout tyto věci, které se neřešily nebo jim byl dán zcela minimální prostor.

Ostatně mým cílem bylo přibližování a co možná nejširší zapojení občanů do místního dění. Sám o své činnosti pravidelně informuji ve Zpravodaji nebo na mé facebookové stránce. Zároveň mi může každý občan zavolat nebo napsat e-mail a vždy se snažím aktivně pomoci.

 

Do politiky jste přišel velmi mladý, nevzalo Vám to ideály?

 

Zastupitelem jsem se stal ve 25 letech a myslím, že ideální kombinace je propojení názorů všech věkových kategorií. Vím, že se musím v životě ještě hodně učit, ale je třeba, aby i mladší generace mohla prezentovat svůj názor. A to je, myslím, i případ našeho zastupitelstva.

 

Co se týče ideálů, bez nich by člověk existovat nemohl, já určitě ne. Ale mé původní představy a ideály o některých politických jednáních opravdu vzaly za své, protože byly na můj vkus hodně neslušné, nátlakové i nemorální. Intriky a tzv. politikaření se mi protiví. Snažím se proti tomu bojovat, být vždy slušný a hájit zájmy našich občanů. I za cenu toho, že za to u některých kolegů nebudu oblíbený nebo budu v budoucnu třeba odvolaný. Sám zastávám názor, že pokud má někdo dobrý nápad, myšlenku a návrh, vždy ho rád podpořím. Bez ohledu na volební uskupení či politickou sílu.

Zajímá Vás i celostátní politika, nebo je Vaším cílem starost o Horní Počernice?

 

Ano, zajímám se o ni. Ostatně celostátní politika je často odrazem i té místní. Takže pokud chceme změnit styl a směr celostátní politiky, musíme začít hezky odspodu. Každopádně pro mě je hlavním cílem dobrá péče o Horní Počernice.

Žiju zde už ve čtvrté generaci Růžičků a cítím svou povinnost a odpovědnost k našemu domovu. Už můj praděda Jaroslav Růžička, který měl první koncesovaný elektrotechnický závod v Horních Počernicích, pomáhal během války a po ní svým sousedům a přátelům. Jsem po svém pradědovi, dědovi a tátovi velký počernický patriot.

 

Mezi Vaše kompetence patří sdíleně sociální věci, zdravotnictví a spolková činnost. Jsou Vám tyto obory blízké?

 

Ano, společně s paní místostarostkou Alexovou mám na starost oblast sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto oblasti jsou mi velmi blízké, tato problematika mě zajímá celý život, snažím se pomáhat, kde je potřeba. Například spoluorganizace sbírky na pomoc poškozeným požárem v bytovém domě Chodovická.

Pravidelně podporuji různé dobrovolnické spolky a charitativní organizace, například Dobrý anděl, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejim rodinám.

Od roku 2014 jsem působil v naší bytové, sociální a zdravotní komisi a aktivně jsem se snažil v této oblasti vzdělávat a získávat informace. Vše se mi nakonec propojuje i díky mé učitelské profesi.

Oblast spolků je mi blízká, protože sám jsem v několika spolcích aktivně fungoval. Bavilo mě pořádat besedy s významnými osobnostmi na středních a vyšších odborných školách, vnímám je jako prostředek všestranného rozvoje člověka.

 

Jaké jsou Vaše plány v oblasti sociálních věcí a místního zdravotnictví? Jsou podle Vás Počernice dostatečně zajištěné, co se týče zdravotnictví?

 

V současné době bohužel musela řada plánů a představ ustoupit současné epidemiologické situaci. Jsem rád, že jsem se spolupodílel na tvorbě našeho Senior auta, na které můžeme být pyšní. Chystaný cyklus besed a přednášek bohužel musí být předčasně ukončen, ale snad tento stav nebude trvat dlouho a od nového roku začne vše běžet normálně.

Mezi mé plány v oblasti sociálních věcí patří rozšíření stávajícího Domova s pečovatelskou službou a vytvoření denního stacionáře. Dále projekt rozšíření Rodinného centra MUMRAJ nebo za mě krásný projekt, který rada naposledy podpořila, a to návrh na úpravu současného areálu Diakononie Evangelické církve metodistické na Křovinově náměstí. A v neposlední řadě výstavba bytového domu na Náchodské ulici, tzv. Kuprova domu na Chvalech, kde bychom získali několik nových bytových jednotek například pro maminky samoživitelky nebo naše učitele/učitelky, lékaře a zdravotníky.

Všechny tyto projekty jsou však na delší období a v současné době je třeba řešit aktuální situaci. Vytvořili jsme krizovou linku, funguje pravidelné rozdávání dezinfekce a roušek občanům a další opatření.

Zdravotnictví je v oblasti samosprávy často podceňováno, ale já ho vnímám jako důležitý prvek. Bohužel lékaři celorepublikově stárnou a nové ordinace se téměř neotevírají. Situace je vážná, a proto jsme s paní místostarostkou Alexovou a paní vedoucí Brzkovskou začali na magistrátu jednat s gesční radní paní Milenou Johnovou a s ředitelem pražské VZP. Snažíme se napomáhat našim lékařům při řízení v rámci jednání s pojišťovnami a velmi mě těší, že jednáme s novými lékaři, kteří mají zájem působit v Horních Počernicích. Například noví zubaři nebo lékařka alergoložka. Zároveň bychom byli rádi, aby konečně projekt rozšíření Léčebného a rehabilitačního střediska Chvaly dostal zelenou a mohl pojmout vyšší kapacitu pacientů.

Jaké spolky máte na starost?

 

Spolky máme rozdělené s kolegou Kočím. Mezi mé spolky, které mám na starosti, patří ty, které jsou blíže sociální a rodinné oblasti, tj. Divizna, SKP HoPo, Mumraj nebo seniorské kluby, dále kulturní spolky, tj. divadelní soubory a sdružení, Komunitní centrum nebo Chvalská beseda a v rámci duchovní oblasti všechny počernické farnosti. Společně s kolegou Kočím například naše skauty – středisko Oheň Horní Počernice nebo Sbor dobrovolných hasičů Chvaly. Spolupráce se všemi spolky a organizacemi se podařila nastavit skvěle a těší mě, že Horní Počernice takto spolkově žijí. Ostatní obce či městské části nám mohou v této oblasti závidět. Mým cílem je dlouhodobě finanční a materiální podpora spolkových aktivit.

 

Co byste rád do konce volebního období prosadil?

 

Momentálně se nacházíme za více než polovinou volebního období a na velké projekty už času tolik není, ale za sebe říkám, že ať už jako zastupitel nebo současně neuvolněný (neplacený) radní budu trvat na výstavbě Kuprova domu a rozšíření Domova s pečovatelskou službou, rozšíření Domova dětí a mládeže a podpoře našich spolků.

 

Jak by měly podle Vás Horní Počernice vypadat v horizontu 5, 10 let?

 

Horní Počernice jsou a budou mým domovem a chci, aby zůstaly příjemným místem k životu, kde jsou spokojené rodiny s dětmi, mladí i senioři.

 

Povězte nám ještě něco o sobě. Jaké máte koníčky?

 

Pokud zrovna neučím nebo neřeším nějaké úřední záležitosti, rád trávím čas s rodinou, svými přáteli, jsem milovníkem zvířat, zejména psů, mám rád kvalitní filmy, klasickou i moderní hudbu a mou velkou zálibou jsou moderní dějiny, které i sám vyučuji.

Celý život se řídím mottem: „Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.“ Dalajláma.

 

Mgr. Petr Růžička, DiS.

*24. 6. 1993

 

Vzdělání:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha – Mgr. v oboru Pedagogika

Univerzita Jana Amose Komenského Praha – Bc. v oboru Evropská hospodářskosprávní studia

Vyšší odborná škola CEDUK – DiS. v oboru Projektové řízení

 

Zaměstnání:

Učitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

 

Prev Všeho dočasu
Next Rizikové skóre podle PES dosahuje hodnoty 64, epidemická situace se zhoršuje