PILOTNÍ PROJEKT SEPARACE POUŽITÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ

PILOTNÍ PROJEKT SEPARACE POUŽITÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ

Na základě podnětů občanů z Otevřených střed nebo Chatování se starostkou spouští MČ Praha 20 od

  1. července 2019 nový pilotní projekt  – Separace použitého oleje z domácností. Na dvou místech tak nově budou umístěny nádoby na sběr použitého oleje, konkrétně v ulicích Pavlišovská a Libošovická. Nádoby o objemu 240 l budou označeny jak “Sběr opotřebovaných potravinářských olejů v PVC obalech”. Svoz bude probíhat 1x za 3 měsíce, v případě naplnění po telefonické domluvě častěji. O naplnění kontejnerů je možné informovat telefonicky paní Marii Novotnou z Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 na tel. 271 071 634.

Další z nádob je už delší dobu umístěna v našem sběrném dvoře.

Projekt pro města a obce A4 B.pdf

Prev RADNIČNÍ ZAHRADA OTEVŘENA
Next PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY