Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Vážení občané,

dne 19. 11. 2018 obdržel Úřad MČ Praha 20 informaci o návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví.

Návrh koncepce  se nachází také na portále https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP253K.

Zde se kromě návrhu koncepce nachází i vyhodnocení této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví,  včetně všech příloh, které bylo MŽP zveřejněno 15. 11. 2018.

Ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“  je možné zasílat vyjádření nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.

Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 10. 12. 2018; o jeho termínu bude předkladatel koncepce informovat na své úřední desce.

 

dopis-mzp_plan-udrzitelne-mobility-prahy-a-okoli

 

Prev Adventní trhy, rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova pošta
Next Omezený provoz Odboru životního prostředí a dopravy