Počernice byly opět v pohybu

Počernice byly opět v pohybu

První říjnová sobota se stala svědkem sportovního nadšení dětí a jejich rodičů na již tradiční sportovní akci Počernice v pohybu. V slunečném odpoledni měly děti i jejich rodiče možnost zúčastnit se sportovního odpoledne, které se konalo v rámci kampaně ke Dnům zdraví, kterou zastřešuje Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů na podporu zdravého životního stylu v České republice.

pocernice-v-pohybu_exhibicni-zapas-nejmensich-fotbalistu-sk-xaverov

Ve sportovním areálu FZŠ Chodovická se často celé rodinné týmy postupně střídaly na různorodých soutěžních stanovištích, kde si mohly děti a mládež společně zasoutěžit.  Takovým příkladem byla běžecká dráha, skok do dálky, oblíbená byla i jízda zručnosti, kde za nemalého fyzického přispění členů sportovní komise pana Březiny, Pokorného a Douši účastníci zvládali i terénní nerovnosti soutěžní trasy. Zájem byl i o střelby do florbalových branek nebo míčové hry na dalších stanovištích. Pobavit se, udělat něco pro zdraví to bylo hlavním cílem této akce. Oblíbený byl i o exhibiční zápasy nejmladších fotbalistů z SK Xaverov nebo hra florbalistů z DDM, kteří byli pod vedením pana Kočího ml. velkou pomocí při organizování nejen několika soutěžních stanovišť.  Za to jim patří naše poděkování.

pocernice-v-pohybu_soutezni-disciplina-strelba-na-florbalovou-branku

Tato akce byla tak trochu i oslavou jejich 10. výročí od založení jejich florbalového týmu. Také doprovodné akce byly v obležení. Lezecká stěna se těšila nemalému zájmu, stejně tak velká skákací skluzavka. U stánku Českého červeného kříže děti nebojácně rozdýchávaly „Anduláka“.  Stánek Základní organizace včelařů Horní Počernice byl také hojně navštěvován, ochutnávka medu a možnost si ho i koupit byla vítána.  Nejen mládež si mohla z včelího vosku vyrobit svojí svíčku. Zástupkyně firmy Amedica bezplatně a ochotně měřily zájemcům, jak na tom jsou se svým biologickým věkem, poměrem svaloviny a tuku v těle. Řadu dalších zajímavých informací, které nejednu z nás přesvědčilo, že toho pohybu bude muset být asi více, než jenom na této akci. Odměnou každému úspěšnému soutěžícímu, a nebylo jich málo celkem 261, byl zdravý nápoj v UGO STANU. Tuto zdravou a sladkou odměnu mohli všichni dostat díky finanční podpoře z MHMP, který nám částkou 38 000,- Kč přispěl nejen na tuto odměnu, ale i na doprovodné atrakce lezeckou stěnu a skákací skluzavku.

Z mého pohledu úspěšná akce ukázala, že stále máme v naší městské části jedince i  kolektivy, kteří dokáží pracovat pro druhé bez vidiny profitu či honoráře.  Chtěla bych proto tímto moc poděkovat členům komise sportu, mládeže a  volnočasových aktivit v čele s Petrem Měšťanem a jejich kolegům ze sportovních oddílů včetně mládeže za perfektní a bezchybné zorganizování sportovního odpoledne. Řediteli FZŠ Chodovická panu Wildovi za poskytnutí sportovního areálu a  ředitelce DDM paní Horváthové a jejím zaměstnancům za poskytnutí prostor, zázemí, vybavení a jejich volný čas. Samozřejmě náš dík patří všem ostatním dobrovolnicím, bez jejichž pomoci by soutěžící neměli kartičky k soutěžení a nakonec i drobné dárky jako odměnu za absolvování soutěží. Věřím, že na čtvrtý ročník, který bude opět na začátku října příštího roku, si uděláte čas i vy, kteří jste si tuto akci nechali letos uniknout.

Lenka Tomsová

koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

 

 

Prev Volejbalový křest
Next Mládež po sobě dokáže uklidit (když chce)