POČERNICE V POHYBU

POČERNICE V POHYBU

V polovině září si mohly přijít děti zasportovat do areálu ve FZŠ Chodovická.

Celkem bylo připraveno 10 soutěžních stanovišť, které nachystaly místní spolky.

Nechyběla tradiční jízda zručnosti na kolech, florbal, kickbox, míčový trojboj, opičí dráha a další.

Velké poděkování patří všem zúčastněným spolkům, které i přes nepřízeň počasí vytrvaly do samého konce a také všem soutěžícím, kterých bylo nakonec lehce přes 80.

Je vidět, že akce má již tradici a ani počasí návštěvníky neodradí.

Prev Otevření propustku Vidonická/Cirkusová Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)
Next TROJBOJ PRO PŘEDŠKOLÁKY V MŠ NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ