Počernické mosty

Vážení občané,

téměř denně dostávám dotazy na to, kdy bude postaven nový most Božanovská. Polovina z vás se na něj těší, druhá polovina s povděkem kvituje jeho absenci, která způsobila zklidnění dopravy v této části Počernic. Podle aktuálních informací TSK Praha, a. s., prochází v současné době kontrolou rozpočet a projektová dokumentace. TSK Praha, a. s., předpokládá, že během dubna zahájí výběr zhotovitele, takže stavba mostu by mohla začít nejdříve v měsíci červnu. Byl jsem pevně přesvědčen, že TSK Praha, a. s., zvládne přípravu mnohem rychleji a že budeme schopni užívat nový most mnohem dříve. Bohužel přes všechny možné intervence ze strany MČ se výstavba mostu strašně protahuje.

Co je jisté, že stavba „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ svým neúprosným tempem pokročila na katastr Horních Počernic. V pondělí 21. března začne demolice železničního mostu Bártlova a o týden později bude zahájena též demolice železničního mostu Ve Žlíbku. Osobně jednám s investorem stavby a snažím se s ním dohodnout, aby stavba mostu v ulici Ve Žlíbku byla dokončena co nejdříve, a to nejlépe do 31. 5. 2022. Jsem si vědom toho, že následující 3 měsíce budou kvůli železničním mostům pro dopravu v naší městské části velmi problematické. Nezbývá než to vydržet, protože stavba je financována z evropských fondů a má pevně daný harmonogram. Nové železniční mosty budou mnohem širší, takže budeme moci spolu s TSK Praha, a. s, která je správcem komunikací Bártlova a Ve Žlíbku, konečně naplánovat tolik potřebné rozšíření chodníků podél obou ulic. Pod mostem Ve Žlíbku dojte též k úpravě nivelity vozovky a zmizí obrovská louže, která trápí řidiče i chodce.

Vážení občané, chápu, že rekonstrukce železničních mostů v ulici Ve Žlíbku a v ulici Bártlova přinese nemalé problémy, ale přesto vás žádám o trpělivost. Po ukončení rekonstrukce mostů se bude konečně možné dostat do průmyslové zóny bezpečně pěšky i na kole.

 

Petr Měšťan, starosta

 

 

Prev Talent Horních Počernic
Next Masopust