Poděkování dobrovolníkům z firmy Trouw Nutrition Biofactory, s. r. o.

Poděkování dobrovolníkům z firmy Trouw Nutrition Biofactory, s. r. o.

Dne 17. 9. 2021 už po čtvrté (od r. 2017 každoročně s výjimkou covidového roku 2020) prožili manažeři a zaměstnanci firmy Trouw Nutrition Biofactory, s. r. o. svůj komunitní den v areálu LRS Chvaly.  Pod pojmem komunitní den si ale nepředstavujte žádný výlet či piknik. Team building ano, ale při tvrdé práci pro dobro někoho jiného, potřebného.

Letos jsme naplánovali mimo běžný úklid pozemku dvě velké akce: rekonstrukci rybníčku s čerpadlem, filtrací (oboje dar od TNB) a rybičkami, a úklid zeleně, přesahující hranici pozemku do ulice Zábrodí. Do akce se zapojilo 40 dobrovolníků a všechny tyto akce byly kompletně dokončeny. Z areálu LRS bylo odvezeno pět velkých kontejnerů zeleného odpadu a areál se opět projasnil a zkrásněl. Pozitivní atmosféra vzájemné pomoci a sounáležitosti zpříjemnila den i našim pracovníkům a pacientům LRS Chvaly.

Opět jsme byli svědky toho, že tvrdá a nelákavá práce výzkumníkům z TNB není cizí, protože mají velké srdce a jsou ochotni věnovat svůj čas a energii jiným lidem, kteří potřebují pomoc. Proto jim chceme za to i touto cestou poděkovat.

Za LRS Chvaly: Dagmar Fialová

 

 

Prev Program seniorů na prosinec
Next UZAVŘENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ODDĚLENÍ V PÁTEK 10. PROSINCE 2021