Poděkování MČ Praha 20 a MA21

Dovolujeme si touto cestou poděkovat za grant „Táto, mámo, pojeďme spolu….“, který se díky finanční podpoře MČ Praha 20 mohl letos opět uskutečnit. Příspěvek ve výši 30 000 Kč byl plně využit na poznávací aktivity propojené se zážitkovou pedagogikou. Více než 60 účastníků tak mohlo navštívit zajímavá místa, dozvědět se něco z historie i si vyzkoušet zajímavé sportovní aktivity. Letos jsme navštívili Jizerské hory, konkrétně Nové Město pod Smrkem spolu s nejvyšší horou Jizerských hor (někteří pěšky, jiní na kole po singltereku), dále vodáckou základnu v Davli spolu se štolami v Jílovém u Prahy a v neposlední řadě i poznat krásy Kokořínska. Zážitků bylo mnoho, všem se akce moc líbily. Důležité je, že se mohli účastnit celé rodiny, pedagogové i široká veřejnost. Podařilo se nám ukázat, že škola není jen o tom učení v lavicích, ale i o víkendových zážitcích. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit, že snad i v tomto roce budeme moci grant čerpat a navštívit dlouho plánovaný výjezd „Cestou železné opony“ na Šumavě.

Martin Březina a Václav Skočdopole, ZŠ Stoliňská

Prev DNEŠNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 SE RUŠÍ
Next Ohlédnutí za rokem 2019 Nadačního fondu ŠANCE