Poděkování Metrostavu za pomoc a spolupráci při zapůjčení mobilních stavebních buněk pro LRS Chvaly

Na žádost vedení Úřadu městské části Praha 20 nám byla stavební společností Metrostav a.s. poskytnuta pomoc při zapůjčení třech mobilních stavebních buněk určených k vybudování očkovacího centra proti nemoci covid-19 v léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly. Organizátorům celé této akce, jmenovitě Ing. Františkovi Kočímu, prezidentovi společnosti a Ing. Zdeňkovi Ševčíkovi, řediteli divize 11., mnohokrát děkujeme!
Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20
Prev JAK TO JE S DĚTSKÝMI A SPORTOVNÍMI HŘIŠTI, KTERÁ SPRAVUJE MČ PRAHA 20 OD 1.3. 2021
Next VYHRAZENÁ ŠKOLKA PRO DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH PROFESÍ