Poděkování občanům

Poděkování občanům

V ulici Březecké v zeleném pásu podél trati na pozemcích Správy železnic, státní organizace, vysázeli a udržovali místní občané okrasné rostliny, čímž tento kout Horních Počernic na vlastní náklady výrazně zkultivovali.

V rámci „Optimalizace železniční trati Praha Vysočany – Mstětice“ musela bohužel vysazená zeleň ustoupit stavbě. Podařilo se však domluvit spolupráci se společností EUROVIA CS, a. s., která spolu s pracovníky Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 20 zajistila šetrné vydobytí dřevin, takže se většinu zeleně podařilo zachovat pro další využití. Náleží jim za tuto akci velké poděkování. Poděkování také patří panu Kopičovi a paní Jarolímové, místním občanům, kteří některé rostliny darovali Městské části Praha 20. Zeleň bude dále využita k výsadbě na území naší městské části.

Vojtěch Šimáček,
vedoucí Odboru místního hospodářství

Prev Macramé workshop: Nákupní taška
Next ZÁPISY V MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024