Poděkování Pečovatelské službě Městské části Praha 20

Poděkování Pečovatelské službě Městské části Praha 20

Rád bych touto cestou upřímně poděkoval pracovnicím místní Pečovatelské služby za jejich vysoce kvalitní odbornou pomoc. Můj otec je již třetím rokem v nejvyšším stupni závislosti upoután na lůžko a potřebuje každodenní péči a asistenci se základními úkony, které my zdraví lidé zvládáme bez potíží a obvykle i bez dopomoci druhých. Kdo podobnou situaci – myslím dlouhodobou péči o druhého člověka – někdy zažil, jistě může potvrdit, že je to práce obtížná fyzicky i psychicky.

Přesto, že jsme se dříve obraceli i na soukromé poskytovatele péče, jsme nyní opravdu šťastní, že přes dva roky využíváme jen služeb místní Pečovatelské služby MČ Praha 20. Už si ani nedovedeme představit, jak bychom domácí péči zvládali bez této zásadní pomoci. Po stovkách uskutečněných pečovatelských úkonů můžeme dosvědčit, že jde o službu plně profesionální, na špičkové úrovni. A to jak kvalitou péče samotné, tak i empatickým přístupem k pacientům i rodinným příslušníkům. V neposlední řadě musím vyzdvihnout i výbornou komunikaci s vedením Pečovatelské služby, za což patří velký dík především paní Olze Švrčulové. Nikdy se nám nestalo, že bychom nedostali včas a správným způsobem informace o poskytované péči.

Dovolím si poděkovat i Ing. Monice Brzkovské a dalším pracovnicím a pracovníkům Odboru sociálních věcí za podporu činnosti nejen Pečovatelské služby, ale i dalších potřebných sociálních aktivit v Horních Počernicích.

Přeji všem výše jmenovaným i nejmenovaným pomocníkům, kteří pracují v sociální sféře, hodně sil při jejich nelehkém poslání a samozřejmě také neutuchající podporu od vedení naší obce.

Stanislav Čihák, občan

 

Prev Omezení fungování agend Úřadu MČ a nemožnost provádět platby platebními kartami
Next Obnovení fungování agend Úřadu MČ