Poděkování za poskytnutí dotace

Poděkování za poskytnutí dotace

V uplynulém roce obdržela naše škola neinvestiční účelovou dotaci v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice od MČ Praha 20 na naše dva granty. Jednalo se o grant „Ven z lavic“ a „Táto, mámo, pojeď se mnou“. K čemu byly tyto granty využity?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mnozí to vědí, jelikož měli příležitost být přímými účastníky, pro nezúčastněné to stručně přiblížíme. Grant „ ven z lavic“ byl plně vyčerpán k poskytnutému účelu. Díky této částce jsme měli možnost prohloubit naši stávající spolupráci se ZŠ Bártlova a výrazně rozšířit náš dlouholetý projekt „Setkávání“. Opět lze charakterizovat, že pro žáky z běžné školy i pro žáky s handicapem ze ZŠ Bártlova byl uvedený projekt velkým přínosem. Spolupráce na společném díle, možnost vycestovat, těšit se účasti na týmové práci, to je jen střípek z toho, co uvedený projekt přinesl. Přínosem byl i pro všechny zúčastněné pedagogy; i oni měli možnost se mnohému naučit, nejen koučovat průběh projektu. Inkluzivní vzdělávání založené na přirozeném propojení při volnočasových činnostech je nejlepším příkladem fungujícího vztahu mezi dětmi bez postižení a dětmi s postižením. Není větší radosti, než když máme příležitost sledovat přirozenost dětí nečinit mezi sebou rozdíly z důvodu přítomnosti postižení, radovat se ze vzájemné přítomnosti i vytyčeného cíle tvůrčí činnosti.

podekovanidotace_

I grant „Táto, mámo, pojeď se mnou“ svým názvem napovídá, že hlavním cílem je poznávat, společně se radovat i se radovat z objevování nového. I tento grant byl plně vyčerpán dle daného účelu. Poskytnutím této částky se podařilo rozšířit možnosti aktivit, které mohou spojovat děti „zdravé“ a děti s handicapem. Vše začalo v Loděnici Vltava, kde všechny děti měly možnost nácviku jízdy na lodích a za doprovodu instruktora si i vyzkoušet lezeckou stěnu. Zážitek to byl skutečně veliký. Poskytnutím grantu jsme měli možnost i více cestovat, což by bez uvedeného grantu nebylo možné realizovat; nechyběl hrad Křivoklát, křivoklátské naučné stezky a ani Jizerské hory, resp. Nové Město pod Smrkem a jeho okolí. Z grantu byla uhrazena jedinečná přednáška pana doktora Tímy a prohlídky starých cínových dolů v lokalitě Rapická hora. Dolů, které jsou veřejnosti nepřístupné, tajemné, přinášející fyzický doklad toho, jací byli naši předci ve středověku vynikajícími mistry v oboru hornictví. Dodnes viditelný každý zásek kladívka je svědectvím nesmírné dřiny, se kterou se ruda dolovala. Tichá krása vlhkého a tmavého podzemí všem učarovala, ticho a tma najednou získaly nový rozměr. Málokdy dnes máme možnost vychutnat si skutečnou tmu a ticho rušené jen stále kapající vodou. Jak pak „chutná“ denní světlo, to pochopí jen ten, kdo se někdy vrátil z podobného podzemí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ještě jednou moc děkujeme a budeme velmi rádi, pokud budeme mít možnost i v tomto roce čerpat.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Prev Únor v DDM
Next Spolupráce s Dithmarscher Musikschule

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment