Poděkování za věcný dar

Poděkování za věcný dar

SDH Chvaly touto cestou srdečně děkuje panu Richardu Stárovi, firmě Restaurace Sezóna Horní Počernice za poskytnutí sponzorského daru, nákupu požárního žebříku.

Tento dar poslouží sdružení k dalšímu posunu vpřed.

Ještě jednou velmi děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly

Prev Benefiční koncert pro azylový dům
Next KOTLÍKOVÉ DOTACE NUTNOST VÝMĚNY KOTLŮ BEZ EMISNÍ TŘÍDY NEBO 1. A 2. EMISTNÍ TŘÍDY