PODJEZD BYSTRÉ POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE O UZAVŘENÍ KOMUNIKACE BYSTRÁ OD 24. 2. 2023

PODJEZD BYSTRÉ POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE O UZAVŘENÍ KOMUNIKACE BYSTRÁ OD 24. 2. 2023

Vážení občané,

 

od 25.2.2023 bude zahájena realizace tolik potřebného mimoúrovňového křížení komunikace Bystrá a železniční trati. Protože současně probíhá realizace 3. etapy stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ v úseku nádraží Horní Počernice – výhybna Skály, bude to znamenat, stejně jako v roce 2022, výrazné dopravní komplikace pro celé Horní Počernice.

 

Od pátku 24. 2. 2023 bude Bystrá uzavřena v úseku mezi Náchodskou a ulicí U Tabulky, aby mohlo dojít k provizornímu přeložení inženýrských sítí, což je nutná příprava pro budoucí výstavbu železničního mostu v Bystré. V průběhu uzavírky bude zabezpečen provoz přilehlých areálů. Pro dopravu mimo obsluhu areálů se zcela Bystrá zcela uzavře, odkloněna bude i MHD.

 

 Vedení MHD (viz plánek):

  • Odklon linky 209 – linka povede obousměrně ulicemi F. V. Veselého a Ve Žlíbku. Během výluky nebudou v obou směrech obsluhovány zastávky Vojická, Nádraží Horní Počernice, Lukavecká, Komárovská. Po dobu výluky se obousměrně zřizují zastávky Paceřická a Františka Veselého. V rámci výluky bude dočasně zřízen druhý směr zastávky Paceřická v zálivu naproti stávající zastávce Paceřická.

 

  • Výluková trasa linky 220 povede z Chlumecké ul. odbočením na Pražský okruh, D10 (Novopacká), výjezdem do ul. Ve Žlíbku, dále ul. F. V. Veselého, U Tabulky, Bystrá, Vlastibořská, Do Čertous, Ve Žlíbku (po mostu přes dálnici D10), odbočením na D10 (Novopacká), Pražský okruh, ul. Chlumecká do zastávky Černý Most. Během výluky nebude obousměrně obsluhována zastávka Chvaly. Obslužnost zastávek v areálu P3parku zůstane zachována, závlek do zastávky „Logistická zóna Horní Počernice“ (resp. zastávky „U Tabulky“) bude však proveden jen jednou za každý spoj.

 

  • Pro spojení z Horních Počernic do halového parku je možno nadále využívat linku 204, jejíž trasa ani jízdní řád se nemění.

 

Výlukové jízdní řády linek 209 a 220 od 24. 2. 2023 jsou k dispozici na stránkách www.pid.cz či www.dpp.cz

Objízdné trasy pro osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž výška nepřesahuje 3,4 m:

Z centra po ulici Náchodská a dále ulicí Ve Žlíbku. V opačném směru ulicí Ve Žlíbku a dále po ul. Náchodská směr centrum.

 

Objízdné trasy pro nákladní vozidla, jejichž výška přesahuje 3,4 m:

Z centra po ulici Chlumecká, Pražském okruhu D0, Novopacké (D10, exit 3) a dále ulicí Ve Žlíbku. V opačném směru – směr centrum ulicí Ve Žlíbku, Novopacká (D10, exit 3), Pražský okruhu D0, ulicí Chlumecká a dále směrem do centra.

OŽPD

Plánek objízdných tras autobusů MHD kvůli uzavírce Bystré
Výkresy_ uzavírky_dopravní znační a objízdné trasy
Prev Evropská pochodeň předána
Next HRDINOVÉ REGIONU