Podjezd pro cyklisty pod železniční tratí ve Stoliňské ulici

Podjezd pro cyklisty pod železniční tratí ve Stoliňské ulici

Po území Horních Počernic vede páteřní cyklotrasa A50, která obsluhuje severovýchodní výsek hlavního města. Do budoucna má tvořit celý okruh kolem Prahy a spojovat zajímavé přírodní a kulturní lokality v okrajových částech hlavního města. V současné době je cyklotrasa vedena ze Satalic na Horní Počernice přes přírodní památku Satalická bažantnice, po mostě Bystrá přes dálnici D10 a dále ulicí Bystrá, kde její severní část je ukončena z důvodu budování podjezdu Bystré pod železniční tratí.

První úseky nového vedení cyklotrasy A50, které mají být uživatelsky mnohem příjemnější, se již projektují. Jde o úsek mezi Ďáblicemi a Třeboradicemi a etapu okolo Vinoře na Satalice. Také je hotov projekt cyklolávky, která by měla přemostit Novopackou.

Na jaře letošního roku začala realizace podchodu (podjezdu) pro cyklisty ve Stoliňské ulici. Výstavba podchodu se skládá ze dvou částí. Samotného podchodu pod kolejemi a navazujícího přístupového chodníku na jižní straně. Výstavba probíhá současně po etapách se stavbou „Optimalizace trati“. Hlavní stavební práce na podchodu a přístupovém chodníku budou dokončeny v prosinci roku 2023, poté bude podchod a chodník provizorně otevřen veřejnosti pro bezpečný průchod. Následně budou probíhat dokončovací práce. Některé dokončovací práce si z důvodu bezpečnosti vynutí dočasná krátkodobá uzavření podchodu pro veřejnost. O krátkodobých uzavřeních bude veřejnost včas informována. Dokončení prací na podchodu a jižním chodníku proběhne nejdéle do poloviny května 2024. Pokračování cyklostezky na severní straně podchodu se řeší v navazující stavbě, která proběhne nejdříve až po dokončení podchodu.

V souvislosti s druhou etapou realizace stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) začne v polovině srpna realizace druhé poloviny podjezdu.

Prostor za podchodem bude v budoucnu významným křížením cyklistických tras – bude sem ústit cyklomagistrála podél železniční trati a procházet páteřní cyklotrasa A50.

Podjezd výrazně usnadní pěší propojení halových polí a Chval. Po ukončení stavby optimalizace trati budou v tomto úseku vlaky projíždět více než 100km rychlostí, a proto je možnost bezpečného překonání trati velmi důležitá.

 

Hana Markulinec Moravcová, místostarostka

 

Prev MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Next Pád letadla připravil Adama o cenné body na mistrovství světa