Podpora čtenářské gramotnosti v rámci projektu MAP II – Výstava k výročí zavraždění sv. Ludmily

Podpora čtenářské gramotnosti v rámci projektu MAP II – Výstava k výročí zavraždění sv. Ludmily

Na podzim uplyne 1100 let od zavraždění sv. Ludmily. Výročí si připomeneme i v Horních Počernicích díky putovní výstavě o životě této světice a patronky. Výstava je financována z projektu MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) a cílem je nejen připomenout život sv. Ludmily, ale zejména podpořit čtenářskou gramotnost počernických dětí. K výstavě připravuje Chvalský zámek pracovní list a soutěž pro žáky našich škol, která podpoří práci s textem, čímž se primárně rozvíjí čtenářská gramotnost našich žáků i povědomí o naší historii. Výstava bude instalována ve venkovních prostorech v areálu Chvalské tvrze a výstavní panely o životě světice budou doplněny o panel věnovaný historii kostela sv. Ludmily.

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás, prosím, na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Prev Informace pro jubilanty
Next Místo školy v přírodě - příroda ve škole