Pohodový druhý poločas na ZŠ Spojenců

Pohodový druhý poločas na ZŠ Spojenců

Tak jako celá společnost i naše škola se v tomto období především pere s nepřízní pandemie. Někdy je to boj úmorný, ale i tak se snažíme zajistit žákům takové podmínky, aby se jednak vůbec mohli prezenčně vzdělávat a zároveň, aby se učili dobře a chodili do školy rádi. Využíváme k tomu jak různých kompenzačních programů, tak nabízíme dětem nápady, které je baví a rozvíjí.

Od Evropské unie naše škola obdržela dotaci na projekt doučování, který má pomoci žákům, jež jsou v důsledku uzavření škol ohroženi školním neúspěchem. Doučování se bude realizovat během celého druhého pololetí tohoto školního roku a bude se týkat především českého jazyka.

Nedávno jsme pro školu zakoupily programovatelné hračky Bee – Bot, které jsou zaměřené na rozvoj logického a informatického myšlení, plánování a prostorové představivosti. I mladší žáci se pomocí Bee-Botu mohou učit základům robotiky. Děti na něm mohou naprogramovat až 40 kroků a pak už jen sledovat, zda je jejich Bee-Bot poslouchá, nebo ne. Hračku si žáci již vyzkoušeli v nových prostorách gymnastického sálku a musíte uznat, že robotické závody na velké ploše s ostatními spolužáky jsou mnohem zábavnější než o samotě v obývacím pokoji.

Chceme žákům také zprostředkovat účast na různých soutěžích – výtvarné, literárních i matematické. V tomto směru nás mile překvapila – ale vlastně nepřekvapila – žákyně 5. třídy Elen Strculová, která se zúčastnila matematické olympiády a postoupila až do okresního kola, kde se z 30 úspěšných uchazečů umístila na 7. až 9. místě. Gratulujeme!

Kdybychom měly charakterizovat náplň naší práce v posledních dvou měsících, mohly bychom se rozepsat o testování, trasování, neustálých změnách v pandemických pravidlech, výuce v rouškách či o bující administrativě. Ale popravdě – co z toho? Pro naši školu byla vždy charakteristická rodinná pohoda. Ta není v dobrých dobách nic ojedinělého.  Avšak udělat si pohodu i v nepohodě, to je umění. A právě na tomto umění nám nyní záleží, protože pohoda je to, co naši žáci potřebují v této době ze všeho nejvíce. Kéž by to letošní druhé pololetí pro ni poskytovalo lepší podmínky.

Učitelky ZŠ Spojenců

 

Prev Velikonoce v kapličce
Next Historie Horních Počernic psaná dnes