Pokoj vám

Pokoj vám

Pokoj vám,

je před námi konec jara a začátek léta. To znamená spoustu radosti a zábavy. Ale jaký je mezitím rozdíl? Radovat se neznamená bavit se. Zábava je pro potěšení těla a smyslů, jsou to naše požitky a prožitky, ty však nejsou trvalé. Jsou v mnohém obohacující, ale nezůstanou v nás napořád, stejně jako voda v dřezu i naše prožitky jednou protečou. Proto je vyhledáváme znovu a znovu. Radost ta spočívá o něco hlouběji, a to v našem srdci. Je jako bílý plamen ohně, který nás prostupuje. Nikdo nedokáže přesně říci, co to je ta radost, ale každý z nás ji může sám prožít. Radost přichází znenadání, nehledě na to, jací jsme lidé, z jaké společnosti pocházíme, v jaké životní situaci se ocitáme. Naplní nás a nikdo nám ji nevezme.

Kazatel 5:17-19

Hle, co jsem shledal: Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl. Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží. Ten totiž příliš nemyslí na dny svého života, protože Bůh oblažuje jeho srdce radostí.

A tak vám z celého srdce přeji, užívejte si toho, co od Boha dostáváme, poklady, bohatství i veškeré své pachtění. Ale nezapomínejme, že všechny tyto věci jsou jen dočasné. Kéž vaši duši může prostoupit radost a uhnízdit se ve vašem srdci.

Benjamín Kaleta, Sbor Církve bratrské v Horních Počernicích

 

 

Prev Od pondělí se otevřou vnitřní prostory restaurací a bazény
Next Informace z radnice