Pomáháme zaměstnat lidi s postižením

Pomáháme zaměstnat lidi s postižením

Určitě jste si všimli, že od srpna letošního roku v naší městské části pracuje úklidový tým Etincelle, o. s. Tým je složený z lidí se zdravotním postižením a z pracovního asistenta. Tato pro nás nová pracovní skupina, které jsou nápomocni pracovníci Odboru místního hospodářství, má na starosti šintování a zametání chodníků, hrabání listí na komunikacích a v parcích a další práce, které jsou jí průběžně zadávány.

Radnice svou nabídkou spolupráce se zmíněným týmem dala těmto lidem naději do budoucna, šanci, že se mohou zapojit do běžného života. Díky této práci mohou dokázat, že můžou být společnosti velmi prospěšní a užiteční. A v naší městské části se jim to daří, neboť i díky jejich snaze mohou obyvatelé Horních Počernic žít v čistším prostředí.

Rádi bychom v této spolupráci, která je, pevně věřím, velice prospěšná z mnoha hledisek pro obě strany, pokračovali i v příštím roce. Slogan společnosti Etincelle, o. s. zní: „Uklízíme před vaším prahem.” A my víme, že se jim to daří naplňovat.

Eva Alexová, místostarostka

Prev Počernice pečou pro zdravotníky
Next Duchovní podpora občanům