Pomoc v dospívání? Mužská skupina, RPG hry nebo meditace

Pomoc v dospívání? Mužská skupina, RPG hry nebo meditace

Nízkoprahový klub pro mládež HoPo sleduje moderní trendy v zábavě i výchově mladých lidí.

neziskovky_hopo

Nezisková organizace Neposeda před několika lety přivezla do ČR amerického odborníka na práci s mládeží Breta Stephensona. V českém překladu vyšla jeho kniha Co dělá z chlapců muže, která se zaměřuje na výzvy a problémy dospívání. Jejím tématem je současná neexistence aktivní výchovy k dospělosti. Tu už nejspíš osobně pocítil každý rodič, který doma „bojuje“ se svým dospívajícím synem nebo dcerou nebo by jim rád pomohl stát se schopným a zodpovědným dospělým či nalézt dobré pracovní a životní směřování.

Na základě těchto zkušeností začala v nízkoprahovém klubu HoPo na Náchodské 79 od nového roku probíhat pravidelná setkání mužské skupiny. Vede je pracovník Vojtěch Čepelák a setkání se na dobrovolné bázi účastní klienti klubu. Tématy skupiny jsou např. hodnoty, které vyznává dospělý muž, otcovské vzory, závazky, dobrodružství nebo partnerské vztahy. Diskuse doplňují praktická cvičení a zakázky, kdy každý účastník může požádat ostatní členy skupiny o pomoc s řešením nějakého svého aktuálního problému. Cílem je nejen nabytí zkušeností a dospělých hodnot, ale také vytvoření pocitu opory a sounáležitosti, které moderním mužům a chlapcům tak zoufale chybí. Skupina je otevřená a lze do ní tedy vstoupit i v jejím průběhu.

Zakázky a potřeby klientů klubu ale lze naplňovat i jinak, například hraním RPG, tedy tzv. rolových her (možná znáte Dračí doupě). Skupina hráčů společně vypráví povětšinou dobrodružný příběh a v roli postav vržených do fiktivního světa se naučí překvapivě hodně o osobní zodpovědnosti a následcích reálného života. V dnešním rychlém, přestresovaném světě vzrůstá i potřeba umět se postarat o svoji psychickou pohodu. V tom pomáhá znát základní techniky psychohygieny, např. zvládat jednoduché meditace nebo práci s pozorností. To vše nízkoprahový klub Hopo nabízí bezplatně a anonymně všem dětem a mládeži z Horních Počernic mezi 9 a 18 lety věku. Pokud myslíte, že by to pomohlo i vašemu dítěti, můžete ho o existenci klubu informovat.

web: www.neposeda.org/hopo

Facebook: www.facebook.com/NZDMHOPO

Instagram: www.instagram.com/hopo_nzdm

Prev Pražská hygiena zřídila speciální infolinku pro Pražany ke koronaviru Covid-19
Next Novým starostou SDH Chvaly se stal Petr Růžička