Popis potřeb MŠ a ZŠ v Horních Počernicích v rámci projektu MAP II

V listopadu se uskutečnila na všech školách zapojených do projektu MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) pracovní setkání k popisu potřeb škol. Tato aktivita je v rámci MAP povinná a má školám pomoci s jejich strategickým plánováním a rozvojem. Zástupci projektového týmu MAP v rámci těchto setkání seznámili vedení škol s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů a diskutovali společně o tématech, která jsou pro MAP klíčová – čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti žáků a inkluze. V těchto oblastech by vedení školy s podporou svých podřízených mělo vypracovat do konce roku reflexi, ve které se vyjádří k tomu, co se škole daří a v čem je úspěšná, v čem by se naopak mohla zlepšit, co škola k tomuto zlepšení potřebuje a jak by jí mohl pomoci projekt MAP. V rámci projektu MAP je možné vedení školy i pedagogům zajistit nejrůznější vzdělávání, seberozvoj či supervizi a koučování. Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás prosím na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Autor: Projektový tým MAP II

 

Prev Informace z radnice
Next PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ