Posudek o vlivech záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ na životní prostředí

Posudek o vlivech záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ na životní prostředí

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se dne 9. 10. 2017 obdržel Odbor životního prostředí MČ Praha 20  posudek o vlivech záměru “I/12 Běchovice – Úvaly” na životní prostředí. Do posudku je možné nahlédnout na www.cenia.cz/eia  pod kódem záměru MZP473 nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Posudek
Průvodní dopis

Prev Plavecké závody žáků ZŠ speciálních
Next Protentokrát Chvaly