Posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí

Posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí

Dne 28. 8. 2017 obdržela MČ Praha 20 posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí. Textová část posudku je přiložena k tomuto článku. Celý posudek, včetně všech příloh, stanovisek územně samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy, spolků a veřejnosti se nachází v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA na www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia a to pod kódem záměru MZP472.

Do posudku můžete také nahlédnout v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

OŽPD

oznameni-vyveseni-posudku-eia-k-zameru-mzp472
posudek_text

 

 

Prev DobreVlasy.cz
Next Slavnostní otevření minikavárny v MUMu