Pozor! Na téměř dva roky se chystají velké uzavírky!

Pozor! Na téměř dva roky se chystají velké uzavírky!
ilustr. obrázek

ilustr. obrázek

V pondělí 5. března 2018 bude zahájena dlouhodobá investiční akce „oprava komunikace Českobrodská“.  Na téměř 600 dní bude tato důležitá dopravní tepna uzavřena.

Investorem akce je TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.

Předpokládaný termín realizace

  1. 3. 2018 – červen 2019; v zimním období budou práce přerušeny a Běchovice budou průjezdné.

Rozsah stavby; objízdná trasa

Z důvodu provádění celkové rekonstrukce ulice Českobrodská a souběhu s výstavbou kanalizace v obci Újezd nad Lesy bude výše uvedená komunikace uzavřena pro individuální automobilovou dopravu v obou směrech, a to v úseku mezi ulicemi Do Říčan a Staroklánovická. Vjezd bude povolen pouze vozidlům integrovaného záchranného systému, stavby, rezidentům a autobusům MHD.

Ostatní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, která bude vedena ulicemi Staroklánovická (Újezd nad Lesy) – Slavětínská (Klánovice) – Revoluční (Šestajovice) – II/611 – III/6111 – D11. Pro řidiče, kteří pojedou po komunikaci II/611 ve směru do centra bude vyznačena objízdná trasa ulicemi Náchodská – Ve Žlíbku – D10.

Alternativní objízdná trasa nebyla investorem navržena, přestože MČ Praha – Klánovice a Horní Počernice požadovaly alternativní objízdnou trasu od Úval po II/101.

Rekonstrukce Českobrodské se výrazně dotkne Horních Počernic. Průměrně jezdí po Českobrodské cca 26 000 vozidel denně. Objízdná trasa je vyznačena na plánku.

Aby se zamezilo extrémnímu nárůstu nákladních vozidel na Náchodské, povolil po dobu realizace stavby Odbor dopravních agend MHMP, aby na Náchodskou ulici mohly vjíždět nákladní automobily (od 3,5 tuny) pouze se souhlasem MČ Praha 20. V současné době je na Náchodskou povolen vjezd nákladním automobilům pro dopravní obsluhu daného území, ale toto opatření je městskou policií velice obtížně vymahatelné a jako takové je hojně zneužíváno.

Věříme, že vydáváním povolenek pro vjezd nákladních automobilů se podaří eliminovat nárůst těžké dopravy. Toto opatření se nejvíce dotkne společností, které potřebují zásobovat Náchodskou.  Prosíme proto zástupce všech firem, které potřebují vjíždět na Náchodskou, aby si zde stáhli formulář:

https://www.pocernice.cz/zivotni-situace/formulare-4/

a podali na silniční správní úřad Odboru životního prostředí a dopravy žádost.  Povolenka k vjezdu na Náchodskou bude naším silničním správním úřadem vyřízena co nejdříve.

V případě nejasností ohledně vjezdu nákladních vozidel na Náchodskou kontaktuje na Odboru životního prostředí a dopravy:

Věru Bidlovu, e-mail: vera_bidloav@pocernice.cz, telefon: 271 071 630,

Dagmar Jeníkovou, e-mail: dagmar_jeníkova@pocernice.cz, telefon: 71 071 633,

Evu Vrbovou, e-mail. eva_vrbova@pocernice.cz, telefon: 271 071 661.

Ulice Božanovská v úseku Božanovská x Ve Žlíbku po křižovatku Božanovská x Ke Xaverovu bude zjednosměrněna.  Vjezd do Božanovské z křižovatky s ulicí Ve Žlíbku bude možný pouze pro autobusy MHD.

informace-o-uzavirkach_sdv-maly

………………………………………………………………………

Rekonstrukce D11 v úseku km 0,0 – 7,80 (exit Jirny)

Zhruba měsíc po zahájení rekonstrukce Českobrodské začne plánovaná rekonstrukce dálnice D11. Rekonstrukce potrvá do podzimu 2019. V každém čísle Zpravodaje vás budeme, Vážení občané, informovat o jednotlivých plánovaných etapách.

Rekonstrukce zahrnuje opravu dálnice D11 včetně oprav obrusné a ložné vrstvy stávajících větví mimoúrovňové křižovatky D11 a D0 – MÚK Počernická.

Oprava začne v pátek 30. 3. 2018 v km 0,0 dálnice D11 za sjezdem z MÚK Olomoucká (exit 1 Horní Počernice).  Konec oprav se se nachází v km 7,8 dálnice D11 v prostoru exitu 8 Jirny.

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 pruzích a bude sloužit jako objízdná trasa stavby „oprava komunikace Českobrodská“.

Studie hluku ze stavební činnosti je zveřejněna v elektronické verzi tohoto článku v e-zpravodaji a v aktualitách na www.pocernice.cz

informace-o-uzavirkach_studie-hluku-ze-stavebni-cinnosti_rekonstrukce-d11

………………………………………………………………………

Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku

Od 16. 3. do 30. 4. 2018 bude pokračovat loni započatá souvislá údržba komunikace Ve Žlíbku. Akce bude probíhat v šesti etapách za částečného omezení silničního provozu – viz příloha. Dopravní omezení v ul. Ve Žlíbku v I. a II. etapě bude probíhat v úseku od zelené plochy  (na které bylo nově zřízeno pamptrekové hřiště) po křižovatku s ulicí  V Slavětíně, III. a IV. etapa  bude zahrnovat úsek před areálem Big  Box Horní Počernice s. r. o. a poslední V. a VI. etapa proběhne v úseku od areálu Big  Box Horní Počernice s. r. o. po křižovatku s ul. Božanovská. Investorem této akce je společnost TSK hl. m. Prahy, a. s.  a prováděcí firmou je společnost Porr a. s.

informace-o-uzavirkach_bozanovska

OŽPD

 

Prev Oznámení změny koncepce
Next Strašidelná noc na zámku se svítícími přízraky a hladovou Adélou