PRAHA 20 PRODÁ PALIVOVÉ DŘEVO

PRAHA 20 PRODÁ PALIVOVÉ DŘEVO

Městská část Praha 20 nabízí k prodeji palivové dřevo za ceny od 550,- Kč/m3. Ceny uvedené vč. DPH jsou minimální, prodávat se bude nejvyšší nabídce. Zájemci si mohou dřevo prohlédnout ve dvou termínech, své nabídky musí podat na podatelnu úřadu MČ Praha 20 do 2. 5. 2019 do 15:00.

 

Podání nabídky:

Nabídku zájemci podají v zalepené obálce označené „Prodej dřeva – neotvírat“ do podatelny úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice, a to do 2. 5. 2019 do 15:00. Součástí nabídky bude nabídková cena za 1m3 k jednotlivým sortimentům a skladům, číslo skladu a kmene a jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon zájemce.

 

Nabízené dřevo:

Kmeny (cca 3 m):

lípa         550,-Kč/m3

jasan     1.100,-Kč/m3

 

Krácené kmeny (0,25-0,5 m):

mix bříza, akát, jasan, vrba, lípa

Sklad 1A = 12m3   900,-Kč/m3

Sklad 1B = 12m3   900,-Kč/m3

Sklad 2A = 3,5m3  900,-Kč/m3

Sklad 2B =  6m3     900,-Kč/m3

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou minimální, prodej nejvyšší nabídce. Prodej je možný pouze v celku (celého jednoho skladu), odvoz dřeva není součástí nabídky.

Prohlídky nabízeného dřeva:

KDY:      úterý 9. dubna 2019 od 7.30 – 9.00 hod

sobotu 13. 4. 2019 od 10.00 – 11.00 hod

KDE:      v ulici Na Chvalce 2049/11, sraz před vrátnicí společnosti Biofaktory

 

Kontaktní telefon: 271 071 691

E-mail: urad@pocernice.cz

 

Prev Epidemický výskyt spalniček v Praze zatím pokračuje
Next PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY