Praha podporuje sport seniorů v TJ Sokol

Praha podporuje sport seniorů v TJ Sokol

Sportování seniorských kategorii má v TJ Sokol bohaté tradice. Odedávna hrají tenisoví veteráni svůj bílý sport na kurtech v Otovické ulici. A hrají i dál, pravidelně 3x týdně a díky přetlakové hale na kurtech i v zimním období. Až dvanáct seniorů a seniorek kromě pravidelného hraní pořádá ročně i dva veteránské otevřené turnaje. Stejně letitá je aktivita starších v počtu kolem dvaceti při pohybových cvičeních každou středu v tělocvičně ve Svépravicích. Tady se scházejí i volejbaloví senioři v počtu deseti až dvanácti k pravidelnému sportu – v létě venku na kurtech, v zimě o víkendu v tělocvičně. Tamtéž hraje až osm seniorů stolní tenis. Poslední novinkou pro sportuchtivé seniory je kroužek cykloturistiky, který láká k vyjížďkám do okolí od loňského roku. I letos se těšíme na dobrý sport ve všech seniorských kategoriích a nabízených sportech. Jsme rádi, že náš seniorský sport podporuje svými grantovými programy i hlavní město Praha. Za tuto podporu v posledních letech hlavnímu městu upřímně děkujeme.

Ivan Liška, TJ Sokol

Prev Obnovujeme tradice, které tu nikdy nebyly
Next Masopustní pranostiky