Pravidla pro využívání služby SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 pro seniory a osoby se sníženou soběstačností

Pravidla pro využívání služby SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 pro seniory a osoby se sníženou soběstačností

I.

Úvod

Tato pravidla upravují podmínky vyžívání služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“, která se poskytuje převážně na území hlavního města Prahy prostřednictvím zaměstnance odboru sociálních věcí a školství (dále jen „OSVŠ“).

II.

Cílová skupina služby

Poskytnutí služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ je určeno občanům, kteří mají trvalé bydliště v Praze 9 – Horních Počernicích a splňují jedno nebo více těchto kritérií:

 • senioři od 70 let nebo osoby se sníženou soběstačností,
 • občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P,
 • mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské nebo jiné sociální služby, žijí osaměle nebo žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (nemají příbuzné, příbuzní žijí mimo místo trvalého pobytu žadatele, příbuzní se o žadatele nestarají apod.).

 

Městská část Praha 20 si vyhrazuje právo na výběr osob, kterým bude poskytnuta tato služba, zejména s ohledem na naléhavost, pořadí a kapacitní možnosti.

III.

Poskytování služby

Služba „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ je poskytována na základě telefonické objednávky. Při následném nástupu do objednaného vozidla předloží občan svůj občanský průkaz a platný průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 20.

Průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 (dále jen „průkaz“) vydává OSVŠ, kancelář č. 208, případně č. 202, na základě písemné žádosti, viz příloha č. l těchto Pravidel. K žádosti je potřeba přiložit 1 ks průkazové fotografie a předložit občanský průkaz, případně průkaz ZTP či ZTP/P. Vystavený průkaz není přenosný. Písemné žádosti o vydání průkazu se zasílají na adresu Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice nebo lze žádost předat osobně na OSVŠ v kanceláři č. 208 nebo č. 202.

IV.

Vydávání průkazu

Zaevidovanou žádost o vydání průkazu prověří z hlediska pravdivosti uvedených údajů zaměstnanec OSVŠ. Po prověření údajů uvedených v žádosti, tj. zda je žádost a údaje v ní v souladu s čl. II těchto Pravidel, bude vydán průkaz občanovi.

V.

Provozní doba služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ a její rozsah

Provozní doba služby je stanovena takto:

Po        7:30 – 16:00

Út        7:30 – 16:00

St         7:30 – 16:00

Čt        7:30 – 14:00

Pá        7:30 – 14:00

 • Přeprava osob probíhá pouze provozní době, a to včetně návratu z objednané cesty.
 • Občan bere na vědomí, že pokud je mu známo, že trpí nakažlivou chorobou, využije dopravu sanitou, nikoliv SENIOR AUTEM MČ Praha 20.  
 • Automobil poskytující službu je označen logem služby SENIOR AUTO MČ Praha 20.
 • Lze přepravit také doprovod (max. 1 osoba), zejména pokud je objednatel dopravy držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P.
 • Služba SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 slouží přepravě osob, a pokud je to z hlediska hospodárnosti vhodné, přepravuje se více osob současně. O naplnění vozidla rozhoduje dispečink.
 • Služba se objednává telefonicky u pověřeného zaměstnance na tel. 773 450 721 (tj. dispečink SENIOR AUTO).

Při objednávce dopravy občan oznámí:

 • jméno a příjmení přepravovaných osob
 • počet přepravovaných osob
 • cíl cesty
 • adresa a způsob nástupu, případně požadavek na zajištění doprovodu k lékaři či jinou formu potřebné podpory (převoz vozíku, nebo chodítka apod.)
 • místo výstupu
 • časový harmonogram cesty
 • zvolený způsob kontaktování při přistavení automobilu
 • kontaktní telefon
 • vozík, či chodítko sebou
 • Dispečink SENIOR AUTA MČ Praha 20 informuje občana o přijetí anebo nepřijetí jeho objednávky, o čemž vyhotoví záznam do knihy objednávek služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“.
 • Službu se objednává maximálně 1 měsíc předem, minimálně alespoň 2 pracovní dny předem.
 • Služba je poskytována občanovi maximálně 1x týdně, s výjimkou opakovaných návštěv lékaře.

VI.

Účel služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“

Umožnit zejména využívání veřejných služeb pro občany Městské části Praha 20 dle čl. II., a to prostřednictvím dovozu k lékaři, do lékárny, na poštu, na úřady, do banky.

VII.

Závěrečná ustanovení

Po provedení požadované služby vystaví do knihy jízd odpovědný zaměstnanec záznam.

V případě nutnosti hradit parkovné, je hrazeno občanem.

Městská část Praha 20, jako provozovatel služby Senior auto upozorňuje zájemce, že v případě vyhlášeného nouzového stavu nebo nepříznivé epidemiologické situace bude tato služba opět přerušena. Městská část tímto opatřením chrání zdraví vašich seniorů. Děkujeme za pochopení.    

 

Souhlas se zpracovanim
Zadost o prukaz senior auto
Prev NOVÝ MOST NA D0 NAD CHLUMECKOUV
Next CO SE OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021 ZMĚNILO