PRÁZDNINOVÉ DOUČOVACÍ AKTIVITY – LETNÍ DOUČOVACÍ ŠKOLIČKA NA ZŠ STOLIŇSKÁ

PRÁZDNINOVÉ DOUČOVACÍ AKTIVITY – LETNÍ DOUČOVACÍ ŠKOLIČKA NA ZŠ STOLIŇSKÁ

Stejně jako v uplynulém roce, tak i v tom letošním probíhá na školách distanční výuka. Třebaže se všichni (rozumějme školy, učitelé, žáci i rodiče) moc snažíme, jistě nebudeme mít stejné výsledky jako při prezenční formě výuky. Doba je to pro nás všechny skutečně složitá, zejména však pro naše žáky. Právě pro ně jsme předběžně připravili naši LETNÍ DOUČOVACÍ ŠKOLIČKU. Mnoho dětí má vlivem distanční výuky v učivu značné mezery; je však i řada dětí, které potřebují doučování z důvodu, že jim jen chybí motivace k učení. Tyto děti se často neučí proto, že samy chtějí, ale proto, aby uspokojily své okolí a vyhnuly se případnému trestu při neúspěchu. Chybí jim ten důležitý vnitřní impuls, který funguje jako hnací motor. Pokud jim chybí motivace, učení je brzy přestane bavit a problém je na světě.

Hlavním cílem doučování je doplnění znalostí a pomoc dětem s určitým výukovým handicapem tak, aby nebylo nereálné zvládat učební látku základní školy, a tím i minimalizovat riziko školního neúspěchu.

Při doučování mladších dětí se používá metoda prožitkového učení hrou a další aktivity, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují přirozenou dětskou zvídavost. Zapojujeme např. pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují. Při tomto způsobu práce využíváme vícesmyslového vnímání dítěte. U některých dětí je možno přistoupit i k zapojení pohybových a hudebních aktivit či smyslových a psychomotorických her.

Doučující se snaží prostřednictvím svých vědomostí a dovedností vysvětlit dětem nepochopené učivo a procvičovat již naučené. Vytvářet tak proces komplexního pojetí kurikula výuky.

Vyučovat a procvičovat se budou předměty, které byly díky distanční výuce málo zažité, možná málo procvičené a hlavně – vytržené z kontextu reálného života. Doučování je tedy i o hledání odpovědí na otázky: „Na co to je?“ „K čemu mi to bude?“ Doučovat se bude zejména ČJ, M a AJ, pro 1. i pro 2. stupeň. Další předměty budou dle zájmu přihlášených žáků.

 

Důležité informace:

Kdy: 12. 7. až 16. 7. a 19. 7. až 23. 7. 2021, vždy od 9.00 do 13.00 hod.

Kde: ZŠ Stoliňská 2 440, budova 1. stupně

Kdo: Zájemci z naší školy i další zájemci z MČ Praha 20

Kde si lze vyzvednout přihlášku: web ZŠ Stoliňská (www.zschvaly.cz) – duben 2021

Další podrobnosti naleznete na uvedeném webu.

  1. Motalová, ZŠ Stoliňská

 

Prev OTEVÍRACÍ DOBA KOMPOSTÁRNY A SBĚRNÉHO DVORA O STÁTNÍ SVÁTKY
Next Xaverov v době pandemie