Prázdninové novinky na Stoliňské

Prázdninové novinky na Stoliňské

Letošní odchod na prázdniny byl poněkud netradiční vlivem událostí spojených s uzavřením škol. Nakonec se nám podařilo i uskutečnit rozloučení s devátými ročníky, třebaže to dlouho vypadalo, že se ani nebudeme moci hromadně sejít. Každopádně prázdniny jsou vždy prostorem k opravám, úpravám a vylepšením toho, co vylepšit za tak krátké období lze. Musíme se snažit, jelikož v září přivítáme opět dvě třídy prvňáčků, k tomu jednu třídu přípravného ročníku a samozřejmě i dalších 16 tříd našich žáků.

Vedle každoročního hloubkového úklidu se nám podařilo kompletně vymalovat budovu prvního stupně, aby vše bylo čisté a voňavé. Novou podobu dostal i náš velký prosklený portál na budově prvního stupně, jelikož ten původní byl nevhodně technicky řešen a s tím bylo spojeno i jeho poškození způsobené vlivem počasí. Nyní je vše zhotoveno z hliníku, čímž se zvýšila pevnost, estetika i funkčnost. V budově druhého stupně byla předělána dodávka teplé vody, nejen z důvodu vyššího komfortu pro žáky, ale i z prevence výskytu možné bakterie legionella. Naše klimatizační jednotky prošly každoročním servisem, není třeba se obávat vysokých teplot. Na školním pozemku prošlo kontrolou naše dopravní hřiště, nově se zde instalovalo mlhoviště, což jistě žáci i návštěvníci v parných dnech ocení.

Jelikož bylo ve druhém pololetí uplynulého školního roku trošku více času na přemýšlení a výzdobu školy, došli jsme k závěru, že je třeba naší historické školní budově hned ve vstupu do budovy dodat kouzlo uplynulých časů. A tak ze zdí zmizely výukové plakáty a vše se nově vymalovalo, aby paní Krajňáková mohla pokračovat ve výzdobě školy. Postupně na všech šesti plochách vzniklo šest krásných obrazů; velký státní znak pro připomenutí, kým jsme a kam patříme. Na dalším portálu je znázorněna lípa, náš národní strom. Jako připomenutí historie naší školy jsou namalovány dvě podoby školní budovy z kronik – původní domeček z roku 1787 a jednopatrová školní budova z roku 1901 a vstupní portál naší školy. Další obraz je obraz Chvalského kostela, i on je pevně svázán s naší školou. Jeho zpodobnění pochází z obrazu z roku 1923, které vytvořil řídící učitel Bedřich Srb.  Samostatný je prostor s podobiznou Jana Amose Komenského, na jehož metodách výuky dodnes stojí naše vzdělávání a pedagogické zásady, kterými se všichni řídíme. Pevně věříme, že se vám všem bude nová výzdoba líbit. Chceme během podzimu naše školní budovy zpřístupnit veřejnosti, aby se potěšila tím, co ve škole máme. Ostatně nebude to jen prohlídka, bude to taková malá slavnost u příležitosti otevření našeho malého školního muzea, kde jsou pomůcky pro výuku z dob dávno a dávno minulých. Některé z nich jste měli již příležitost spatřit v seriálu ČT „Špačkovi v síti času“, který se u nás natáčel.

Tak vám všem krásný školní rok 2020/2021.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Prev Hledáme vánoční strom
Next Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů