Představení radních MČ Praha 20

Představení radních MČ Praha 20

radni

Alena Štrobová, starostka

Finance, komunitní plánování sociálních služeb, krizové řízení, kultura, MA21 a Zdravá městská část, Silniční okruh kolem Prahy, školství, sociální tématika, ÚMČ a komunikace s veřejností

Vystudovala Fakultu žurnalistiky UK a řadu let působí jako novinářka a scenáristka. V poslední době se věnovala i oblasti PR a pracovala například jako tisková mluvčí Hospodářské komory hl. m. Prahy. Spolu s kolegyněmi, dnes zastupitelkami HOP Bety Cibochovou a Dariou Češpivovou, založila před několika lety klub Divizna, kde se přirozeně setkávají děti zdravé a děti se zdravotním handicapem. V Horních Počernicích žije už více než třicet let a spolu se svým mužem tu vychovala tři děti. Dnes je i naprosto nadšenou babičkou dvou malých vnuček.

„V Horních Počernicích mi chybí větší otevřenost novým aktivitám. Vadí nepromyšlená výstavba. Velký díl energie budu i nadále věnovat dostavbě okruhu kolem Prahy tak, abychom se u nás nedočkali největší křižovatky kamionů v Evropě. Je to téma, které bude určitě vyžadovat značný kus energie. Mým cílem je zaměřit se i na nakládání s odpady tak, aby se nepovalovaly u kontejnerů, ale byly rychle a ekologicky zlikvidovány.“

 

Jiří Beneda, neuvolněný 1. místostarosta

Legislativa, bezpečnost, investice, finance

Vystudoval práva na Západočeské univerzitě. Pracuje jako advokát, od roku 2010 byl neuvolněný radní, o čtyři roky později neuvolněný místostarosta. Mezi jeho koníčky patří sport, čtení, veteráni a staré věci.

„Rád bych dodělal rozjeté projekty jako je tělocvična vedle ZŠ Ratibořická, rekonstrukci stodoly a vznik nového zázemí, nové venkovní sportoviště v Božanovské ulici. To jsou tři projekty, které jsou nastartovány a rád bych je dokončil. Dále bych se rád zasadil o to, aby se prošlo umístění retardérů a případně je zredukovat tam, kde nejsou potřeba. Celkově je u nás palčivá doprava, například zavedení zastávek na znamení bylo podle mě špatné rozhodnutí. Budeme se snažit toto rozhodnutí vrátit zpět.“

 

Daria Češpivová, místostarostka 

Sport, zdravotnictví, podpora spolkových aktivit a sousedských vztahů, podpora podnikání

Vystudovala ekonomii a pracuje jako obchodní manažer. Ráda čte, zajímá se o astrologii a má ráda zvířata. Baví ji také objevovat staré věci, které mají svůj zvláštní půvab.

„K naší městské části mám velmi blízký a specifický vztah. V Horních Počernicích žiji od narození a naše rodina tu má zázemí už po několik generací. Pochází odtud i můj manžel, s kterým vychovávám tři děti. Určitě mi proto rozumíte v tom, že tady mám domov s velkým D. Dobře vím, že sem patřím. Cítím navíc, že stejně silné vazby mají k Horním Počernicím i mé tři děti. Ve volném čase působím už mnoho let jako místopředseda a ekonom sportovního klubu, rok jsem pracovala i jako ekonom sportovního svazu. Své zkušenosti z oblasti sportu bych v naší městské části ráda uplatnila. Chci podporovat sportovní kluby a spolky. Zaznamenala jsem, že se v posledních letech nerozvíjí náš Sbor dobrovolných hasičů. Mají přitom u nás dlouholetou tradici a v mnoha obcích a městských částech jsou právě „hasiči“ moderní a velmi vyhledávaný trend. Mým cílem je proto náš sbor podpořit, obnovit jeho vybavení a rozšířit řady členů o mladé zájemce. Přála bych si také, abychom spolu my, sousedé, více komunikovali. Scházeli se a prožívali spolu každodenní radosti i problémy.

Těším se, až si vyslechnu vaše nápady i náměty – co byste si v Horních Počernicích přáli a co je možné zlepšit? Přeji vám všem příjemně prožité adventní období, poklidné vánoční svátky a mnoho úspěchů a hlavně zdraví v celém novém roce 2019.“

 

Karla Polydorová, uvolněná radní

Výstavba, územní plán, územní rozvoj, metropolitní rozvoj

Vystudovala střední stavební průmyslovku a ceny nemovitostí. Od roku 1997 pracuje jako OSVČ v oboru stavebním.  Mezi její koníčky patří výroba bižuterie,
vánočních ozdob a dekorací, ale hlavně velkým koníčkem je její pes jezevčík Čenda.

„Ráda bych zrealizovala lesopark na pozemku městské části v lokalitě Robotnice a tělocvičnu v Jívanské. Budu usilovat o dodržování schválené Deklarace Zastupitelstva městské části a rozvoje Horních Počernic.

Pro každého je jistě pohled na rozvoj Horních Počernic jiný, jiný bude pro developera, jiný pro vlastníka stavebních pozemků, pro projektanta a jiný pro běžného občana či účastníka řízení dané výstavby. Chápe-li se rozvoj obce pouze jako populační (zvýšení počtu obyvatel) nebo územní růst (výstavba), je to špatně.  Podstatou je totiž kvalitativní změna života obyvatel, a to pokud možno ve zlepšení současného stavu k lepšímu. Rozvoj obce obsahuje komplexní zhodnocení situace, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce, zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin (infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, ekonomická situace a fungování obce).

Podporovat rozvoj Horních Počernic neznamená tedy konstantní podporu pouze developerských projektů. Rozvoj Horních Počernic nespatřuji  jen v podpoře výstavby staveb k bydlení, skladových hal, firemních objektů, ale i v kontrole udržitelného rozvoje obce, technické a občanské vybavenosti a technické infrastruktury.“

 

 

Jana Hájková, neuvolněná radní

Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem MČ Praha 20

Vystudovala ekonomiku a získala BBA titul. Pracovala jako procesní specialista T- mobile a ČEZ, nově nastoupila jako servisní manager do společnosti Eurowag.  Mezi její koníčky patří běhání v Xaverovském háji, má dvě děti a v Horních Počernicích žije devět let. V nové práci změnila pracovní úvazek, aby jedno dopoledne v týdnu byla na úřadě, přestože je neuvolněná radní.

„Naše městská část má cca 300 bytů, plus veškeré nebytové prostory, kde bych chtěla řešit výši nájmů a nájemní podmínky tak, aby byly spravedlivé vůči všem nájemcům. V příštím roce očekáváme získání stavebního povolení na rekonstrukci vícegeneračního bytového domu na Náchodské, kde počítáme se vznikem sedmi nájemních bytů včetně parkovacích míst u parku Šedivého. Demolice původního objektu již probíhají.“

 

Zbyněk Mucha, neuvolněný radní

Životní prostředí a doprava, IT

Vystudoval dopravní průmyslovou školu se zaměřením na elektronické počítačové systémy. Profesně se zabývá nástroji na vývoj a testování software. Působil ve společnosti Borland, dnes vede zastoupení společnosti Embarcadero pro Česko a Slovensko. Rád sportuje, je ženatý a má dvě děti.

„Rád bych, aby se pro Horní Počernice našla a vypracovala funkční dopravní koncepce, v rámci které by se počítalo i s příjemným pěším a cyklistickým spojením na okolní obce, a která by nedovolila zastavět území tzv. salámovou metodou. Horní Počernice potřebují více sportovišť a méně automobilové dopravní zátěže. Koncepce musí vzniknout ve spolupráci s dopravními odborníky, Prahou a Středočeským krajem. Na dopravně exponovaných místech by se měla průběžně měřit intenzita dopravy a kvalita ovzduší, naměřené hodnoty by měly být veřejně dostupné přes webové rozhraní.”

 

Petr Skalický, neuvolněný radní

Správa majetku, veřejné zakázky

Po osmiletém gymnáziu vystudoval VŠ Managementu sportu a tělovýchovy. Kromě sportu má velice blízko k sociální oblasti a více než tři roky vedl společnost, která realizovala kulturní a společenské akce pro seniory, stejně jako praktické služby v domácnosti. Chvíli také působil v ČTK, ale povětšinu své kariéry působil jako vedoucí ve státní správě (MŠMT), kde se orientoval na správu majetku, veřejné zakázky či projekty ESF.

„Efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými financemi a majetkem je základ. Navíc se budu rád angažovat a pomáhat ve vylepšování sportovně-kulturního vyžití, stejně jako v sociální sféře. Kromě skvělé ženy mám dvě malé děti, a tak pro ně chci v Horních Počernicích jen to nejlepší. Mé soukromé přání je, abychom se vzájemně mezi sousedy více znali, potkávali a cítili se v naší městské části příjemně a spokojeně.“

 

 

Prev Vánoční strom
Next VÁNOČNÍ STROM PRO CHVALSKOU TVRZ