Představení vize budoucí podoby lokality „ XAVEROVA „

Představení vize budoucí podoby lokality „ XAVEROVA „
Představení záměru se uskuteční
ve středu dne 5. ledna 2022 od 17.00 hod.
ve Chvalské stodole, v areálu Chvalské tvrze. Prezentaci záměru zajišťují zástupci rodiny Špačkových, jako významný vlastník nemovitostí v této lokalitě, ve spolupráci s naší městskou částí.
Pro nás všechny je tato lokalita známa hřebčínem Xaverov s areálem statku s výběhy koní, které máme i v erbu naší Městské části. Dále areálem Big Box, pro pamětníky bývalými Xaverovskými drůbežárnami nebo Xaverovským hájem, ve kterém ke krásným procházkám zve i soustava rybníků s možností koupání v posledním z nich – Elišce.
V oblasti Xaverova v blízké budoucnosti vyrostou dvě významné dopravní stavby, a to jak Vysokorychlostní trať pro vlaky na trase Praha – Běchovice – Poříčany, tak nové napojení na dálnici D11 z ulice Ve žlíbku, známé pod názvem Městská účelová komunikace Beranka.
Navrhovaná vize dalšího rozvoje této lokality předpokládá doplnit stávající rekreační a průmyslové využití o nové možnosti rekreace, sportovní areál, cyklostezky, bydlení, služby a ubytování. Nedílnou součástí záměru je rovněž oprava a modernizace stávající čističky odpadních vod, která by mohla pomoci vyřešit odkanalizování jak lokality Xaverova, tak části Svépravic.
Pokud máte zájem o možnou budoucí podobu „ Xaverova „ případně by jste aktivně chtěli přispět svým podnětem, resp. inspirací při tvorbě nové tváře této lokality, jste vítáni.
Prev Americký radar se neosvědčil
Next Slovo starosty