Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů

Ve Chvalské stodole se hned první březnový den uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů a žáci počernických škol představili své pamětníky a jejich příběhy, které zpracovali do audio nebo video reportáže.  Na projektu žáci pracovali spolu se svými učiteli od září 2022 a závěrečná prezentace byla tak slavnostním ukončením projektu. Děkujeme vedení městské části za podporu a financování projektu, partnerům projektu – Chvalskému zámku, Divadlu Horní Počernice, Fruitisimu a panu Černouškovi za poskytnutí věcných darů pro žáky. Velké poděkování patří pamětníkům, kteří si s žáky povídali a nechali je nahlédnout do svého života. Zpětnou vazbu žákům poskytla porota ve složení Petra Bergmannová, Josef Beránek a Radek Schovánek, kteří ocenili práci všech žáků.  A pokud jste nemohli na prezentaci přijít, podívejte se na www.pribehynasichsousedu.cz/Praha20  a s příběhy pamětníků se můžete seznámit také.

Příběh Evy Warausové zpracovaly žákyně ZŠ Stoliňská

S nabídkou účastnit se projektu nás oslovila paní učitelka Březinová. Z počátku jsme vůbec netušily, co nás čeká, ale postupně jsme se vše dozvěděly. Nahrávání rozhovoru s paní Warausovou bylo velmi zajímavé. Dozvěděly jsme se spoustu zajímavostí z jejího života a bylo velmi těžké vybrat ty nejzajímavější do krátké reportáže. V nahrávacím studiu nám pomohly reportáž sestříhat a nakonec jsme ji pustily i na závěrečné prezentaci. V rámci projektu jsme si vyzkoušely mnoho nových věcí, třeba vystoupit před publikem a mluvit na mikrofon bylo pro nás něco úplně nového. Bylo zajímavé poslouchat i příběhy, které zpracovaly jiné týmy.  Všem děkujeme za podporu.

                                                   Nicolette, Linda, Tereza a Natálie

Příběh Marie Mansfeldové zpracovali žáci ZŠ Ratibořická

Zapojili jsme se do projektu Příběhy našich sousedů, protože nás velice zaujalo jeho téma. Ze začátku jsme se trochu báli, ale po setkání s paní Mansfeldovou nás obavy přešly. Při natáčení totiž byla velice příjemná atmosféra – paní Mansfeldová přinesla štrúdl a ponožky, které vlastnoručně upletla přímo nám. Příběh paní Mansfeldové nás velice bavilo zpracovávat, a dokonce jsme se dostali i do Českého rozhlasu. Díky tomu jsme se dozvěděli, jak se nahrávka zpracovává. Naše další zkušenost z tohoto projektu je veřejné vystupování na pódiu a musíme říct, že to nebyla žádná legrace, bylo to ale hodně zajímavé. Nakonec bychom vám rádi řekli, že tento projekt byl pro nás velmi užitečný a rozhodně jej můžeme dalším žákům jen doporučit.

                                                               Kristýna, Matěj, Pepa, Nicol

Příběh pana Josefa Václava Martinka zpracovali žáci ZŠ Stoliňská

Na začátku března jsme prezentovali ve Chvalské stodole výsledky naší práce v projektu Příběhy našich sousedů. Odvyprávěli jsme zde celý průběh samotné přípravy rozhlasové reportáže a nakonec jsme zde i pustili právě tuto reportáž o životě našeho pamětníka, pana Martinka, který si s námi o svém životě povídal. Celkově nás práce na projektu velmi zaujala. Vyzkoušeli jsme si spoustu nových věcí. Namluvili jsme úryvky do rozhlasové reportáže, nahráli jsme samotný rozhovor s pamětníkem a zavítali jsme i do profesionálního studia, kde nám pomohli celou reportáž sestříhat. Jsou to pro nás určitě cenné zkušenosti do budoucna.

                                      Berenika Bernardy, Jakub Jarolím a Jakub Sumerauer

Příběh paní Věry Pittermannové zpracovaly žákyně FZŠ Chodovická

Zúčastnily jsme se projektu Paměť národa v rámci organizace Post Bellum, během kterého jsme s paní Věrou Pittermannovou natáčely rozhovor o jejím životě. Před prvním setkáním jsme si sice připravily otázky, ale paní Pittermannová nám sama ráda vypravovala příběh svého života. Po natáčení na nás čekalo stříhání a upravování videa, se kterým nám pomáhali na workshopu. Poté jsme 1. března odprezentovaly náš projekt v Chvalské stodole, kam nás přišli podpořit naši rodiče i učitelé včetně pana ředitele. Byly jsme nervózní z naší první prezentace před tak velkým publikem. Díky generální zkoušce z nás stres trochu opadl. Práce na tomto projektu nás bavila a máme spoustu nových zkušeností. Jsme rády, že jsme mohly přispět k uchování vzpomínek našich předků.

                                                 Tereza Dufková, Klaudie Příložná, Lucie Štotová

Prev Paleček - dětský pěvecký sbor, který patří k rodinnému stříbru Horních Počernic
Next Stěžejní investiční akce městské části za poslední léta může začít