Přijímací talentové zkoušky ZUŠ

Přijímací talentové zkoušky ZUŠ

Do přípravného a základního studia pro školní rok 2018/2019 jsou přijímáni uchazeči ve věku od 5 do 8 let, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky a na doporučení přijímací komise. Starší uchazeči mohou být přijati ke studiu jen do naplnění volných kapacit. Uchazeči o studium hry na violoncello a kontrabas mají deset volných míst.

hp-formanske-slavnosti-52

Hudební obor – talentová zkouška obsahuje základní přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Každý uchazeč zazpívá jednu lidovou píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení uchazečů bude provedeno až po ukončení všech termínů přijímacích talentových zkoušek.

Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje, zpěv sólový a sborový.

Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 1899/30, v učebně č. 2 a také v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060, v učebně č. 9 – v úterý 5. června od 14.00 do 18.00 hodin, v pátek 8. června od 14.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 14. června od 14.00 do 18.00 hodin.

 

Výtvarný obor – talentová zkouška obsahuje kresbu tužkou a malbu akvarelem na zadané téma. Uchazeči si mohou s sebou přinést i práce vytvořené doma v poslední době.

Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299, v učebně VO a také v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060, v učebně VO v pondělí 4. a v úterý 5. června od 14.00 do 18.00 hodin.

 

Literárně dramatický obor – talentová zkouška probíhá formou pohovoru, nejlépe při ukázkové vyučovací hodině.

Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 229, v učebně LDO (2. patro) v úterý 5. června od 14.30 do 16.00 hodin a ve středu 6. června od 15.15 do 17.30 hodin a od 18.00 do 20.15 hodin.

 

Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí, u zástupkyně ředitele Iriny Likiny, nebo na www.zus-hp.cz

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 22. června odpoledne na nástěnkách a na webových stránkách školy.

 

Prev Přerušení dodávky elektřiny
Next Praha spouští kampaň na zvýšení vzájemné ohleduplnosti cyklistů, motoristů a chodců