Připravujeme projekt MAP III

Připravujeme projekt MAP III

Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) pomalu ale jistě spěje ke svému konci a nás čekají v první polovině příštího roku poslední klíčové aktivity – strategické plánování ve školách neboli popis potřeb našich škol a tvorba vlastního akčního plánu vzdělávání. Zároveň usilovně pracujeme na přípravě žádosti na projekt MAP III. Realizace nového projektu by měla začít 1. září 2021, tedy na začátku příštího školního roku. Jeho povinné aktivity budou stejné jako u současného projektu – Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování. Bohužel v této překlenovací výzvě na konci programového období již nejsou finančně podporovány implementační aktivity projektu. Nicméně i tak vedení MČ Praha 20 vyjádřilo svou podporu tomuto projektu a projevilo vůli některé implementační aktivity případně hradit z rozpočtu městské části.

I bez podpory implementačních aktivit představuje projekt MAP finance navíc pro školství naší městské části a jsme rádi, že zvláště v tomto pro naše školy složitém období, kdy se potýkají se zvládnutím online výuky, je může projekt MAP finančně podpořit. Například v rámci projektu MAP pořádáme online školení a kurzy pro rodiče a pedagogy na softwarové platformy, jež jsou při online výuce využívány nebo školám poskytujeme experta, jež jim pomůže rozjet distanční výuku. Věříme, že i díky tomuto malému přispění projektu MAP tuto nelehkou dobu naše školy úspěšně zvládnou.

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás prosím na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Autor: Projektový tým MAP II

Prev ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Next PRAŽSKÉ SLUŽBY A AVE JSOU PŘIPRAVENY NA VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVOZ ODPADU