Přípravy na „chaloupky“ jsou v plném proudu

Přípravy na „chaloupky“ jsou v plném proudu

Měsíce příprav letních táborů, tzv. chaloupek, letos provází obavy, zda vůbec bude možné oblíbené tábory uskutečnit. Nicméně aktuálně klesající výskyt nákazy covid-19 je důvodem k naději, že všechno dobře dopadne a děti z Počernic a okolí se rozjedou na venkov a do přírody.

Salesiánské hnutí mládeže letos jako v jiných letech plánuje celkem devět týdenních táborů pro děti od sedmi do patnácti let. Snahou je, aby společně jezdili vrstevníci, případně sourozenci a také jsou chaloupky organizovány samostatně pro chlapce a děvčata. Program v tomto věku se připravuje mnohem snáze pro homogenní skupinu. Koneckonců už podle názvu chaloupky, který je spjat s etapovou hrou, je jasné, kdo se na ni bude těšit. Ať už jde o Dobrodružství s odvážnou Vaianou, Misi Mars: vydej se prozkoumat neobydlenou planetu, Velkou cenu Blahutovic, Mafii či Špunty na vodě…

Klub Salesiánského hnutí mládeže v Horních Počernicích vznikl v roce 2009. Každoročně organizuje nízkoprahové akce pro děti a mládež i zájmové kroužky. Vyvrcholením každoročních aktivit jsou právě víkendové výlety a pak letní tábory. Většina vedoucích a organizátorů jsou bývalí účastníci těchto aktivit, které baví práce mezi dětmi a mladými lidmi. Absolvovali kurzy pro vedoucí a chtějí předávat dál to, na co se jako malí celý rok těšili. „Jsme parta nadšenců bez ohledu na věk, kteří tuší, že volný čas je prostorem pro poznávání nových věcí, kreativitu, zážitky a vůbec, a snažíme se o tom přesvědčit dorůstající generaci,“ říkají mladí lidé okolo Pavla Heriana a Ondřeje Regála. „Díky dlouhodobé spolupráci a společným aktivitám posilujeme v dětech a mládeži schopnost rozhodovat se, umět obhájit své postoje a rozhodnutí a přijmout za ně odpovědnost. Zároveň se tak přirozeně v mladých lidech vytváří vztah k vedoucím či jiným autoritám, kteří nejsou vnímáni jako ti, kdo nařizují, ale jako ti, kdo jsou nablízku, aby v případě potřeby podali pomocnou ruku. V tomto smyslu dětem a mládeži otevřeným křesťanským hodnotám přibližujeme milosrdného a spravedlivého Boha, kterému záleží na všech lidech.“

Cílem SHM je tedy prostřednictvím her, pobytu v přírodě a mezi kamarády rozvíjet sebevědomí dětí a jejich schopnost sebereflexe, otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci, přirozený leadership a také odpovědnost a zdravý vztah k autoritě. Že o to děti z Počernic i jejich rodiče stojí, lze vytušit i z toho, že všechny chaloupky bývají rychle obsazeny, mnohem dřív, než skončí školní rok. Více aktuálních informací naleznete na webových stránkách klubu: pocernice.shm.cz.

Josef Beránek, SHM Klub Praha – Počernice

Prev Středisko Oheň se vzdělává!
Next Květen na kole