Proběhl čtvrtý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech

Proběhl čtvrtý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech

Letos již tradičně tři páteční zářijové večery patřily koncertům čtvrtého ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech, který pořádá chvalská římskokatolická farnost s významnou podporou městské části Horní Počernice. Záštitu nad festivalem převzala paní starostka Hana Moravcová.

cirkev_koncert

Scénář festivalu se v posledních letech ustálil na jednoduchém modelu dvou koncertů v kostele sv. Ludmily na úvod a závěr festivalu, druhý koncert se již tradičně koná v sále Chvalského zámku. Před každým koncertem je příležitost k neformálnímu setkání při sklence vína.

Na prvním festivalovém koncertě v pátek 8.9.2017 vystoupil komorní soubor Ensemble Inégal (Gabriela Eibenová a Daniela Čermáková – zpěv, Lenka Torgersen, Simona Tydlitátová – housle, Libor Mašek – violoncello, Jan Krejča – teorba, Adam Viktora – umělecký vedoucí, varhany), který uvedl v autentické interpretaci jednu z nejznámějších skladeb českého baroka, Loutnu českou Adama Václava Michny z Otradovic s nedávno nalezeným partem prvních houslí a nově rekonstruovaným partem druhých houslí.

Druhý koncert patřil vystoupení bratří Jana a Jakuba Fišerových. Houslista Jan Fišer, který je koncertním mistrem Pražské komorní filharmonie a člen Dvořákova tria, a Jakub Fišer, primárius Bennewitzova kvarteta, který střídal housle a violu, představili nápaditý program duet od Georga Philippa Telemanna až po Bohuslava Martinů a Jiřího Temla v mimořádné interpretační dokonalosti.

Na závěr festivalu, v pátek 22.9. 2017, vystoupila varhanice francouzské farnosti v Praze a při kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu Eva Bublová. Její koncert, který zcela zaplnil chvalský kostel sv. Ludmily, byl důstojnou tečkou za programem letošního ročníku festivalu.

Každý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech byl realizovatelný především díky významné podpoře městské části Horní Počernice nejen v podobě finančního příspěvku, ale i díky otevření prostoru pro prezentaci festivalu a umožnění pořádat každoročně jeden z koncertů na Chvalském zámku. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu byla společnost P3 Park Horní Počernice, a.s, partnery společnosti Brenntag CR, s.r.o., Newton Media, a.s., Pekařství Moravec, s.r.o. a Holandské květiny, s.r.o. I jim patří velký dík, že svojí velkorysostí umožnily konání festivalu. Doufáme v jejich přízeň i v budoucnu. Ohlasy posluchačů festivalových koncertů ukazují, že si tento podnik již přízeň hudbymilovných obyvatel v Horních Počernicích trvale získal.

Za organizátory Pavel Jansa

Obrázek: Eva Bublová u Chvalských varhan (závěrečný koncert)

Prev Den jazyků septimy A
Next Ztratil se pejsek