Proč alej v Běchorské usychá?

Proč alej v Běchorské usychá?

Stromořadí okrasných třešní v Běchorské ulici čítá 78 kusů dospělých stromů Prunus hillieri „Spire“, doplněné mladšími dosazenými stromy rodu „Prunus“ jiného druhu a původu. V době jejich kvetení je chodí obdivovat mnoho obyvatel, je to místní vyhlášená rarita. Letos na jaře si i někteří z Vás všimli, že stromy nejsou v kondici, mají světlé květy a zasychají jak květy, tak listy. Tento stav pozorují správci zeleně v Horních Počernicích již nekolikátým rokem, ale v letošním roce je stav okrasných třešní opravdu vážný. Proto byla podána žádost o provedení posudku na přítomnost chorob a škůdců na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně (ÚKZÚZ), který je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy. Posudek provedl Ing. Jan Uhlík, pracovník Oddělení terénní inspekce, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin.

Při šetření na místě odebral Ing. Uhlík začátkem května několik vzorků větviček s převážně zaschlými květy a listy, na některých místech se zbytky čerstvého obrostu zelených listů, a to po celé délce aleje. Na základě rozboru těchto vzorků bylo Diagnostickou laboratoří ÚKZÚZ v Olomouci potvrzeno podezření na napadení větví Prunus hillieri „Spire“ patogenem Monilinia laxa způsobujícím moniliovou spálu peckovin. Přítomnost jiných houbových patogenů byla rozborem vzorků v laboratoři vyloučena.

O nemoci Ing. Uhlík v posudku uvádí: „V případě Monilinia laxa se jedná o houbovou chorobu, která obvykle u meruněk, višní a v menší míře i u třešní, napadá květy, listy a větvičky. Většinou jsou však napadány plody, kdy slupka i dužnina plodů všech druhů peckovin (meruňky, broskve, slívy, třešně, višně) měkne a hnědne. Na hnědých pletivech se vytvářejí špinavě bílé polštářky, které jsou tvořeny fruktifikačními orgány houby. Napadené plody většinou opadávají, ale často zůstávají mumifikované viset na stromech. Květní infekce, kdy květ je zdrojem infekce, snižuje počet květů a zvyšuje riziko napadení plodů. Květy hnědnou, zavadají a odumírají. Někdy bývají obaleny béžově šedou plísní. Přímá infekce letorostů je možná při poranění. Letorosty jsou obvykle napadány, jestliže napadené květy neopadnou, houba jimi prorůstá přes květní stopky do větévek. Větve vadnou a odumírají.

Choroba přezimuje v napadených plodech, ve větvích, větévkách i na listí. Významnou roli při šíření patogenu hraje vlhkost“.

Tento rostlinolékařský posudek Ing. Uhlíka nenahrazuje odborný dendrologický posudek celkového zdravotního stavu, včetně pevnosti kmenů. Doporučuje však vzhledem k výskytu choroby již více let, zvážení variantay výměny stromů za odolnější druh okrasný́ listem, který́ nepotřebuje chemickou ochranu. Stromy jsou vzhledem k působení choroby zdecimované a regenerují z posledních sil.

Vzhledem ke stáří stromů by bylo asi obtížné provádět radikální zmlazení Úspěšné zmlazení, pokud by bylo vůbec úspěšné) by se neobešlo bez silných chemických zásahů, což by mohlo na takto veřejně přístupném místě a v takovém rozsahu představovat problém.

Městská část již zadala vypracování odborného dendrologického posudku na arboristické zhodnocení celkového stavu aleje Prunus hillieri „Spire“ z hlediska provozní bezpečnosti, vitality, zdravotního stavu, perspektivy i návrhu opatření do budoucna. O jeho výsledcích a doporučeních vás budeme informovat.

 

Alexandra Janáčková, radní pro životní prostředí a veřejnou zeleň

Prev Xaverovští Šikulové – finále Ministar
Next Jazykově poznávací zájezd do Skotska