Prodej vozidla Avia A 31T – K S-3

Prodej vozidla  Avia A 31T – K S-3

Odbor místního hospodářství MČ Praha 20 nabízí k odprodeji výše uvedené vozidlo formou obálkové metody s nejvyšší nabídkovou cenou.

Vozidlo Avia A 31T – K S-3

Druh vozidla: nákladní automobil – N2, sklápěcí,

Obsah, výkon a druh motoru: 3 596 cm3, vznětový, 65 kW

Stav vozidla odpovídá stáří (uvedené do provozu r. 1995) a stavu ujetých km (stav počítače ujetých km: 67 514) a způsobu užívání.

Patrná je místy koroze na výfukovém potrubí, zvýšená vůle v řízení.

Na vozidle byly prováděny pouze běžné opravy a údržba, vozidlo nebylo v minulosti poškozeno.

Technická kontrola vozidla je platná do 25. 5. 2021.

Prohlídka vozidla je možná po předchozí domluvě.

Kontakt: vojtech_simacek@pocernice.cz nebo petr_bacek@pocernice.cz.

Vaše nabídky zasílejte v zalepené obálce s popisem –

„Prodej vozidla Avia A 31T – K S-3“, na adresu:

MČ Praha 20, Odbor místního hospodářství, Jívanská 647/10, Praha 9, 193 21.

Nabídky podávejte nejpozději do 31. 3. 2021.

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next Informace ke dnům otevřených dveří a zápisům do mateřských a základních škol pro školní rok 2021/2022