PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY
Vláda ČR prodloužila vyhlášenou celostátní karanténu do 1. dubna 2020. Zůstávají uzavřené restaurace, vybrané obchody a provozovny a stále platí omezený volný pohyb osob na veřejnosti.
Seniorům byly opět změněné hodiny vymezené pro nákup. Nově pro ně budou v obchodech nad 500 m2 (všechny supermarkety v Počernicích) vyhrazené dvě hodiny od 8 do 10 hodin. V menších prodejnách naopak již omezení neplatí.
Dále připomínáme, že senioři a handicapovaní, kteří nemají možnost podpory rodiny a potřebují vyřídit nákup případně nemají roušky, aby nás kontaktovali na těchto telefonních číslech:724 829 333, 271 071 799,604 554 194, 271 071 640.
Nařízení pohybovat se venku pouze se zakrytými ústy a nosem, ať už rouškami, respirátory, šátky či šálami stále trvá.
Děkujeme všem, kteří toto nařízení dodržují, je nás naprostá většina!
Vedení MČ Praha 20
Prev Duchovní podpora občanům
Next KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY