Program BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY nabízí školám pomoc při řešení problémů s dopravou

Program BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY nabízí školám pomoc při řešení problémů s dopravou

Pražské matky vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy. Záštitu nad ním převzal náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Do programu se mohou hlásit všechny základní a střední školy na území hl. m. Prahy. Uzávěrka přihlášek je 25. 2. 2019. Vybrány a podpořeny budou 3 školy, kterým Pražské matky ve spolupráci s hlavním městem pomohou zabezpečit cesty školáků tak, aby mohly chodit do školy pěšky a bez rizika. 

lyc_1364

Od ledna do října 2018 bylo na pražských silnicích usmrceno 26 osob, polovina z nich byli chodci. Oproti stejnému období loňského roku představuje toto číslo nárůst o 13 smrtelných nehod. Srážku s autem nepřežily bohužel i dvě děti. Děti jsou v ohrožení i před školami, kde vznikají nepřehledné a potenciálně velmi nebezpečné situace. Řidiči nedodržují dopravní předpisy a ohrožují děti, které se zde pohybují pěšky. Velký provoz před školou považuje dle našich průzkumů za nebezpečný 44 % dětí a podíl dětí dovážených do školy autem dosahuje na některých pražských školách až 40 %.

Chodci patří v Praze stále k nejvíce ohroženým účastníkům dopravy. Přesto, že zaviní jen asi 1 % dopravních nehod, jsou to většinou oni, kdo nesou těžké následky. Mezi těmi, kteří nehodu nepřežijí, mají chodci stále dominantní podíl. Nejaktivnějšími chodci, tedy těmi, kdo nejvíce cest vykonají pěšky, jsou přitom děti. Podle analýzy vypracované pro Plán udržitelné mobility vykonají děti do 14 let 50 % svých cest výhradně pěšky, dalších 33 % využije MHD, což většinou také znamená pěší cestu na zastávku i ze zastávky.

Spolek Pražské matky usiluje prostřednictvím programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) již více než 15 let o to, aby děti mohly bezpečně a pohodlně absolvovat svou cestu do školy pěšky. Program se na dopravu v okolí zapojených škol dívá očima dětí, které tudy dennodenně chodí. Jeho základem je mapování – děti kreslí své cesty do školy i zpět domů a vyznačují místa, kde se cítí nebezpečně nebo nepříjemně. Děti i rodiče také vyplňují podrobný dotazník o svých dopravních zvyklostech i o tom, jak by se dopravovali nejraději. součástí programu je též podrobný monitoring dopravy na nejdůležitějších přístupových cestách ke škole a účast škol v kampani Pěšky do školy. Výsledkem je důkladná analýza dopravní situace v bezprostředním okolí školy a dopravní studie, která navrhuje konkrétní úpravy nebezpečných míst. Program pomáhá budovat bezpečné prostředí pro pěší i cyklistickou dopravu, přívětivá prostranství pro setkávání školní komunity a zprostředkovává komunikaci mezi školou, rodiči a odpovědnými úřady.

Program BCŠ nabízí školám moderní  environmentální i dopravní výchovu. Děti se učí, jak volba způsobu dopravy ovlivňuje prostředí, ve kterém se pohybujeme a žijeme, a poznávají, jak lidé v dopravním prostoru jednají a čím se řídí. Školy zapojené do mezinárodního programu  Ekoškola mohou Bezpečné cesty využít jako vhodnou náplň tématu doprava.

Program byl dosud realizován na více než 50 školách v Praze, kde bylo díky němu realizováno více než 80 úprav ve prospěch dětí, resp. chodců (viz databáze realizovaných opatření). Na základě stejné metodiky proběhly desítky školních projektů i mimo Prahu.

Přihlášku a podrobnosti o vyhlášení BCŠ 2019 naleznete zde.

Prev Od 18. 2. bude vjezd vozidel nad 3,5 t na Náchodskou povolen pouze vozidlům se souhlasem MČ Praha 20!
Next Přerušení dodávky elektřiny