Program poskytování účelové neinvestiční dotace

Program poskytování účelové neinvestiční dotace

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2018. Podávání žádostí je od 12. 3. 2018 do 13. 5. 2018. Žádosti je možné podávat v tištěné formě nebo prostřednictvím online dotačním systému na https://www.dataplan.info/cz/praha-20/zadost-dotace/ Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz
Pravidla poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) v roce 2018.

formular_podani_zadosti_v_online_systemu
pravidla_2018_vc-_priloh
Prev Nové uliční hodiny
Next Bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“