Prohlášení o přístupnosti webu

Webové stránky Zpravodaje Městské části Praha 20 se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká pravidla tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých – Blind Friendly Web. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5.0. Vizuální prezentace pak pomocí Cialis Generika 80mg kaskádových stylů (CSS).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Výjimkou mohou být některé funkce aplikací.

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Kontakt na webmastera

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu na adreseinformatika@pocernice.cz.